Adwokat, Radca prawny Bielsko Biała

Wpis  sponsorowany

Adwokat, Radca Prawny Bielsko Biała

Kancelarie adwokatów i radców prawnych – Englert, Sobol, Tymosiewicz („K-EST”)unstarred

Cechowa 23, 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 496 61 14

Kancelaria „K-EST” oferują usługi w ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw a także prowadzenie konkretnych zlecanych spraw. Obsługiwane sprawy dotyczą prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego.

Wybrane przykładowe usługi adwokata i radcy prawnego: zakres usług

Sprawy cywilne, opiekuńcze, rodzinnego, sprawy związane z prawem pracy:

 • doradztwo;
 • opinie i ekspertyzy prawne;
 • reprezentacja w trakcie spraw sądowych;
 • dochodzenie odszkodowań;
 • prowadzenie spraw o alimenty;
 • postępowania egzekucyjne;
 • przeprowadzanie postępowań negocjacyjnych;
 • umowy – sporządzanie, doradztwo, opiniowanie
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism związanych z procesem prawnym;
 • wsparcie prawne w zakresie windykacji;

Usługi dla firm w sprawach gospodarczych i handlowych:

 • doradztwo w zakresie prawa kontraktowego;
 • negocjowanie i przygotowywanie projektów umów;
 • bieżące doradztwo prawne;
 • obsługa prawna przy sprzedaży i nabywaniu przedsiębiorstw, nieruchomości oraz zbywaniu i nabywaniu udziałów w spółkach,;
 • bieżącą obsługę korporacyjną organów spółek, zarządu;
 • organizowanie zgromadzeń wspólników oraz przygotowywanie projektów uchwał i aktów prawnych spółki;
 • reprezentację w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism przedprocesowych i procesowych;
 • opinie i ekspertyzy;
 • obsługa spraw dochodzenia odszkodowań oraz windykacji;

Sprawy karne:

 • porady prawne z zakresu prawa karnego;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz;
 • obrona w procesach na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,w sprawach sądowych, w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w procesie karnyml

Sprawy administracyjne

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego;
 • opinie i ekspertyzy
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami pierwszej instancji, organami odwoławczymi jak i przed sądami administracyjnymi;
 • sporządzania podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) oraz skarg.

Kancelarie adwokatów i radców prawnych – Englert, Sobol, Tymosiewicz („K-EST”)unstarred

– Adwokat, Radca Prawny Bielsko Biała

Dodaj komentarz