08/02/2021

Agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowych.

By grawertop

Odwadnianie z zastosowaniem instalacji igłofiltrowych to bardzo często stosowane rozwiązanie w przypadku, kiedy zachodzi konieczność prowadzenia prac w terenie podmokłym, ale nie tylko. Jest to bowiem technologia, dzięki której, możemy skutecznie odgrodzić wykopy budowlane od napływającej wody z pobliskich zbiorników oraz cieków wodnych. Warto tutaj też zwrócić uwagę na fakt, jak bardzo istotnym elementem będą odpowiednio dobrane agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowych. Odpowiadają one za osiągnięcie zakładanego poziomu wydajności, oraz za odpompowanie wody odsysanej z gruntu, na bezpieczną odległość.

Przygotowanie instalacji igłofiltrowej do odwadniania terenów podmokłych.

Zdecydowanie najczęściej, instalacje igłofiltrowe będą stosowane w przypadku konieczności prowadzenia prac budowlanych w terenie podmokłym, bądź w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej. W takich przypadkach, zachodzi bowiem konieczność zabezpieczenia terenu wykopów budowlanych przed napływającą wodą gruntową.

Należy więc dostosować całą instalację igłofiltrową do konkretnych warunków pracy. Dobrać odpowiednie igłofiltry, oraz agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowych. Tak, aby wszystko to, razem wzięte, gwarantowało zachowanie dobrych warunków pracy na odpowiednim poziomie wydajności. Kluczowe będą tutaj oczywiście agregaty pompowe, bowiem to właśnie one stanowią serce każdej instalacji igłofiltrowej. Wytwarzają one w instalacji podciśnienie, dzięki któremu możliwe jest skuteczne zasysanie wody poprzez część roboczą igłofiltrów zatopioną w gruncie na odpowiedniej głębokości. Dzięki temu też, zapewniamy sobie, iż napływająca woda gruntowa nie będzie w stanie przedostawać się na teren objęty robotami ziemnymi. Po pewnym czasie od uruchomienia instalacji, po prostu teren zostanie osuszony, co umożliwi rozpoczęcie prac ziemnych bez obaw o ciągłe zalewanie, zamulanie i podtapianie wykopów budowlanych.

Dobór odpowiednich elementów instalacji.

Jak już powiedzieliśmy, kwestią bardzo istotną w tym przypadku będzie prawidłowy dobór poszczególnych elementów każdej instalacji igłofiltrowej. Należy tutaj oczywiście uwzględnić przede wszystkim warunki pracy instalacji. Tak, aby zapewniała ona maksymalnie dogodne parametry pracy w odwadnianiu. Warto także pamiętać, iż kluczową rolę odgrywają agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowych. Będą one napędzać cały system odwadniający, toteż ich dobór będzie mieć ogromne znaczenie. Musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, aby dany agregat pompowy, był dopasowany do współpracy z instalacjami igłofiltrowymi. Musimy także dopasować jego wydajność do ilości zastosowanych igłofiltrów. Wysokość podnoszenia powinna zaś odpowiadać przewyższeniom, jakie będą do pokonania podczas tłoczenia wody na bezpieczną do prowadzonych robót odległość.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, musimy przede wszystkim, bardzo starannie dobrać agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowych. W przeciwnym razie, całą instalacja nie będzie zapewniać maksymalnego poziomu odprowadzania wody gruntowej, co będzie stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwo prowadzonych robót ziemnych.