28/02/2021

Czysta atmosfera wewnętrzna na warsztacie lakierniczym.

By grawertop

Jednym z najważniejszych aspektów wpływających na jakość realizowanych prac lakierniczych, jest oczywiście czysta atmosfera wewnętrzna. Chodzi tutaj o to, iż jakiekolwiek zanieczyszczenia lotne, mogą mieszać się z mgiełką lakierniczą a tym samym osiadać wraz z nią na lakierowanych elementach. Aby zaś utrzymać wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych, należy zadbać o to, aby warstwy lakiery były jak najbardziej czyste. Tylko w taki bowiem sposób, będą one gwarantować wysoki poziom odporności na działanie czynników atmosferycznych czy też chemicznych. Poza tym, powierzchnia będzie estetyczna i gładka, co także jest w tym przypadku dość istotne. Dlatego też, czysta atmosfera wewnętrzna będzie kwestią kluczową, i należy dążyć do jej osiągnięcia wszelkimi, możliwymi sposobami.

Czy czysta atmosfera wewnętrzna w warsztacie lakierniczym jest trudna do osiągnięcia?

Przede wszystkim, musimy zwrócić uwagę na fakt, iż do wnętrza pomieszczeń warsztatowych przedostaje się bardzo dużo zanieczyszczeń z zewnątrz. Należy je więc skutecznie przechwycić na etapie wentylacji, stosując filtry na kanałach wlotowych powietrza. Poza tym, zanieczyszczenia powstają także wewnątrz. Każdy element wyposażenia warsztatu z czasem ulega erodowaniu, a to prowadzi do powstawania drobinek pyłu i kurzu, które następnie są wznoszone w powietrze, poprzez przemieszczających się pracowników. Aby temu zapobiec, trzeba będzie zastosować odpowiednie filtry wewnętrzne, które przechwycą unoszące się zanieczyszczenia i zwiążą w swojej wewnętrznej strukturze. Jednym z takich rozwiązań będzie filtr sufitowy dla warsztatów lakierniczych. Pozwoli on na skuteczny przechwyt wszystkich zanieczyszczeń na tyle lekkich, że uniosą się aż pod sufit. Zanim jednak zdąż opaść, zostaną przechwycone przez filtry sufitowe.

Można więc powiedzieć, iż faktycznie, czysta atmosfera wewnętrzna w warsztatach lakierniczych, jest w pewnym sensie kłopotliwa do osiągnięcia. Wymaga bowiem sporych inwestycji w odpowiedniej klasy filtry warsztatowe.

Dodatkowe rozwiązania, podnoszące poziom czystości atmosfery warsztatowej.

Poza filtrami sufitowymi, czysta atmosfera wewnętrzna może być osiągnięta także innymi sposobami. Można zastosować chociażby inne filtry osadowe, czyli filtry ścienne oraz podłogowe. Ostatecznie, można jeszcze zainwestować w kabinę lakierniczą. Jest to zdecydowanie największy wydatek, rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, aczkolwiek warty swojej ceny. Co prawda tutaj także trzeba inwestować w dodatkowe filtry wewnętrzne do kabiny, jednakże jakość filtracji stoi na zdecydowanie większym poziomie.

Podsumowanie

Tak więc, reasumując, można powiedzieć, iż czysta atmosfera wewnętrzna w warsztatach lakierniczych odgrywa kluczową rolę ze względu na jakość realizowanych prac lakierniczych. Możliwa do osiągnięcia jest ona zaś przede wszystkim dzięki odpowiedniemu poziomowi inwestycji w filtry wewnętrzne i nie tylko. Dobry dostawca filtrów warsztatowych dla warsztatów lakierniczych z całą pewnością będzie bardzo pomocny, bowiem pozwoli nam skutecznie dobrać właściwe filtry, zapewniające oczyszczanie atmosfery wewnętrznej na wysokim poziomie.