28/02/2020

Jak przygotować produkcję brykietu drzewnego?

By grawertop

Przygotowanie produkcji brykietu drzewnego wymaga sporych nakładów finansowych, przede wszystkim na niezbędną infrastrukturę, ale także na same brykieciarki. To urządzenia, bez których trudno myśleć o produkcji tego alternatywnego dla węgla materiału opałowego. Warto więc zwrócić uwagę na kwestię tego, aby jak najbardziej prawidłowo przygotować się do produkcji brykietu drzewnego. Dzięki temu bowiem, można będzie osiągnąć odpowiedni poziom wydajności, który pozwoli nam utrzymać rentowność całego przedsięwzięcia. Sprawdźmy zatem, jak do tego wszystkiego podejść, aby osiągnąć zakładany poziom zwrotu z inwestycji.

Pomieszczenia magazynowe i produkcyjne.

Pierwszą i w zasadzie najważniejszą inwestycją będzie przygotowanie odpowiednich pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych. Jeśli chodzi o magazyny to chodzi zarówno o te na wyrób gotowy, jak i te na materiał wsadowy. Brykiet wytwarzany jest z wszelkiego rodzaju materiałów drzewnych. Mogą to być wióry, zrębki, trociny, a nawet fragmenty drzew i konstrukcji drewnianych. Kluczową sprawą jest to, aby było to zawsze w pełni czyste drzewo, bez żadnych chemicznych substancji. W przeciwnym razie opał nie będzie spełniać norm ekologicznych. Materiał ten powinien być składowany w takich warunkach, aby uniemożliwić mu chłonięcie wilgoci. Nie jest bowiem możliwe produkowanie brykietu z mokrego materiału wsadowego. Co prawda nowoczesne brykieciarki posiadają odpowiednie komory suszące, jednakże nie będą one na tyle wydajne, aby wysuszyć kompletnie mokre drewno. Dopuszczalna wilgotność będzie tutaj wynosić w granicach 6-8%, gdyż z takim zakresem poradzą sobie jeszcze nasze brykieciarki.

Składowanie materiału gotowego.

Odpowiednie magazynowanie materiału gotowego także jest w tym zakresie kluczowa kwestią. Gotowy brykiet także należy w stu procentach zabezpieczyć przed negatywnym działaniem wilgoci. W krytycznych zawilgoceniach będzie to prowadzić do rozpadania się kostek brykietu. Są one bowiem scalone w kostki za pomocą naturalnej żywicy, bez żadnego chemicznego lepiszcza. Dzięki temu jest to materiał ekologiczny ale niestety wrażliwy na wilgoć. Należy więc przygotować odpowiednio izolowane magazyny z dobrą wentylacją oraz podgrzewaniem, co pozwoli pozbyć się pozostałej po produkcji wilgoci z drewna.

Ostatecznie, w takich warunkach produkcji, można będzie wytworzyć bardzo dobrej jakości brykiet drzewny, którego spalanie nie będzie generować tak dużych zanieczyszczeń jak to ma miejsce w przypadku węgla kamiennego. Warto więc mieć tego typu kwestie na uwadze, bowiem z czasem, może się okazać, iż węgiel kamienny zostanie całkowicie wycofany z użytku grzewczego, jako materiał nie spełniający norm ekologicznych.

Poza tym trzeba także nadmienić iż spalanie mokrego brykietu będzie dodatkowo generować koszty związane ze stratami ciepła na odparowanie wody. Będzie się także przyczyniać do korodowania kotła, co wpłynie na jego szybsze wyeksploatowanie. Warto o tych kwestiach także pamiętać.