06/12/2019

Materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie w budownictwie.

By grawertop

Współczesna branża budowlana sięga regularnie po nowoczesne rozwiązania materiałowe, które przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu trwałości realizowanych inwestycji. Mamy tutaj na myśli materiały takie jak przede wszystkim geosyntetyki, które okazują się być jednym z najlepszych rozwiązań, jakie można zastosować w budowie dróg, czy też linii kolejowych. Ale nie tylko. Są to bowiem materiały dość powszechnie stosowane w różnych sytuacjach, głównie w budownictwie technicznym. W każdym bądź razie są to materiały, głównie wykorzystywane do wzmacniania i stabilizacji warstw gruntowych, dzięki czemu wiele inwestycji staje się bardziej trwałych i odpornych na uszkodzenia eksploatacyjne.

Zastosowanie materiałów geosyntetycznych.

Jak już wspomnieliśmy, wykorzystywane są one przede wszystkim w budownictwie technicznym. Czyli głównie w budowie dróg, linii kolejowych, ale także przy wzmacnianiu stromych skarp, nasypów, przy stabilizacji kolejnych warstw składowisk odpadów. Swoje podstawowe zastosowanie znajdują w pracach typowo gruntowych. Wszelkiego rodzaju geokompozyty, geotkaniny, przede wszystkim wykorzystywane są do wzmacniania i stabilizacji gruntu. Także do zbrojenia warstw podbudowy pod nawierzchniami drogowymi i kolejowymi. Dzięki ich wdrożeniu, ogólna trwałość realizowanych konstrukcji wzrasta, głównie poprzez podniesienie poziomu odporności na obciążenia eksploatacyjne. Możemy tutaj więc całkiem śmiało stwierdzić, iż poprzez zastosowanie geosyntetyków, podnosimy poziom trwałości realizowanych inwestycji budowlanych. Co prawda podnoszą się także koszty realizacji, jednakże jest to dodatkowy koszt w pełni uzasadniony.

Najczęściej stosowane geosyntetyki.

Wśród najczęściej wykorzystywanych materiałów geosyntetycznych, znajdują się przede wszystkim, geotkaniny, geowłókniny, oraz geosiatki. Te ostatnie, stosowane są głównie w kwestiach zbrojenia warstw podbudowy pod nawierzchniami drogowymi i kolejowymi. Wdrożenie w tym zakresie geosiatek, zapewnia znaczny wzrost trwałości inwestycji, poprzez stabilizację i zbrojenie warstwy podbudowy. Dzięki temu też, nawierzchnia drogowa jest zabezpieczona przed spękaniami oraz zapadaniem się. Wiadomo bowiem, iż wszystkie uszkodzenia nawierzchni swój początek mają właśnie w podbudowie. To ona w pierwszej kolejności osiadając stwarza możliwość uszkodzenia nawierzchni. Zastosowane tutaj geosiatki, utrzymują warstwy podbudowy w jednej całości, nie dopuszczając do jej zapadania się czy też przemieszczenia pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych. Dokładnie tak samo wzmocniona jest podbudowa pod nawierzchniami kolejowymi, co znacznie wydłuża okres eksploatacji nawierzchni, bez konieczności prowadzenia prac naprawczych.
Jednym słowem, wdrożenie geosyntetyków w budowie dróg i linii kolejowych, przyczynia się przede wszystkim do wydłużenia ich trwałości i odporności na uszkodzenia eksploatacyjne.