Odwadnianie wykopów budowlanych
17/07/2022

Odwadnianie wykopów budowlanych.

By grawertop

Prawidłowe, a przede wszystkim skuteczne odwadnianie wykopów budowlanych, wymagać będzie właściwego doboru technologii odwadniania. W przypadku realizacji prac ziemnych na terenie podmokłym, o wysokim poziomie wody gruntowej, koniecznym będzie zastosowanie systemów igłofiltrowych. Jednakże w przypadku klasycznych sytuacji, kiedy dojdzie do zalania wykopów przez nagłe i intensywne opady atmosferyczne, koniecznym będzie zastosowanie odpowiednio dobranej pompy zatapialnej. W tym przypadku odwadnianie wykopów budowlanych będzie realizowane jednorazowo, a po przeprowadzonym odwadnianiu, niemal natychmiast można będzie wrócić do realizacji robót ziemnych.

Odwadnianie wykopów budowlanych a wybór właściwej pompy.

Jeśli odwadnianie wykopów budowlanych ma być przeprowadzone prawidłowo, koniecznością jest prawidłowe dobranie pompy zatapialnej. Chodzi tutaj o to, aby pompa była w stanie skutecznie i w miarę szybko odpompować całą wodę zalegającą w wykopach, aby umożliwić nam kontynuowanie robót ziemnych. poza tym musimy także zwrócić uwagę na to, aby pompy zatapialne wykorzystywane w tym zakresie, były dostosowane do tłoczenia wody za brudzonej materiałami ściernymi. Woda zalegająca w wykopach budowlanych będzie zawierać bowiem dość dużo wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, typu piasek, które mogłyby prowadzić do ścierania się wewnętrznych elementów pompy. Szczególnie, jeśli ta, nie byłaby dostosowana do pracy z tego typu materiałami.

Obecnie, odwadnianie wykopów budowlanych, realizowane jest bardzo często właśnie z zastosowaniem pomp zatapialnych wykonanych przy użyciu bardzo dobrych jakościowo materiałów. Często są to nowoczesne technologicznie, opatentowane przez producentów rozwiązania, które pozwolą na bezproblemowe pompowanie wody zanieczyszczonej materiałami ściernymi.

Pozostałe parametry pompy do odwadniania wykopów budowlanych.

Poza kwestią zapewnienia sobie odpowiedniej wydajności pompy, oraz jej bezpieczeństwa w kontakcie z wodą zabrudzoną materiałami ściernymi, należy także zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Do zdecydowanie najważniejszych, należy tutaj zaliczyć wysokość podnoszenia. Jeśli pompa będzie nieprawidłowo dobrana pod tym kątem, może się okazać, iż odwadnianie wykopów budowlanych w konkretnym przypadku, stanie się po prostu niemożliwe do przeprowadzenia. Oczywiście istotna będzie także wydajność konkretnej pompy. Tak, aby nie okazało się, iż osuszanie danego wykopu, będzie zajmować nadmiernie dużo czasu.

Podsumowanie.

Trzeba więc powiedzieć, iż odwadnianie wykopów budowlanych przy zastosowaniu pomp zatapialnych, jest procesem, który należy przede wszystkim prawidłowo przygotować. Należy sprawdzić wszystkie kwestie i prawidłowo dopasować typ zastosowanej pompy, aby odwadnianie wykopów budowlanych mogło być zrealizowanie sprawnie i szybko. Bez nadmiernych strat czasowych i bez pociągania za sobą nadmiernie wysokich kosztów realizacji danego odwodnienia.