12/11/2015

Prace budowlane w terenie podmokłym.

By grawertop

agregaty pompowe do instalacji igłofiltrowejRealizacja jakichkolwiek prac budowlanych w terenie podmokłym, wymagać będzie w pierwszej kolejności przeprowadzenia osuszenia tego terenu, aby możliwe było wejście na teren z ciężkim sprzętem budowlanym. W takich jednak przypadkach z reguły nie są stosowane jakiekolwiek pompy zatapialne, tylko odpowiednie dostosowanego do tego typu zadań zestawy igłofiltrowe, które zapewniają nam możliwość wyjątkowo efektywnego obniżenia poziomu wody gruntowej na czas realizacji prac ziemnych. Zobaczmy jednak w jaki sposób działa podstawowa instalacja igłofiltrowa, oraz w jaki sposób należy z niej korzystać, aby efekty pracy były wyraźne, i przyczyniały się do efektywniejszego przeprowadzania prac ziemnych w terenie podmokłym.

Technologia odwadniania igłofiltrami.

Aby skutecznie korzystać z tej nowoczesnej technologii, należy w pierwszej kolejności poznać zasadę jej działania. Otóż typowy zestaw igłofiltrowy składa się z elementów takich jak:

  • Agregat pompowy wysokiej wydajności (im większy teren do odwodnienia, tym mocniejszy agregat należy zastosować, lub tez zestaw agregatów)
  • Kolektory ssące (czasami wystarcza jeden, niemniej jednak w przypadku większych realizacji, niezbędne są co najmniej dwa)
  • Igłofiltry (ich ilość uzależniona jest przede wszystkim od potrzeb danej realizacji oraz od wydajności agregatu pompowego)
  • Zestaw złączek, łączników, kolanek, trójników oraz zaworów

Igłofiltry montowane są w glebie poprzez ich wpłukiwanie za pomocą rury o średnicy większej od średnicy samego igłofiltra. Rura ta wprowadzona jest do gleby na głębokość co najmniej 1m większą niż planowany zakres prowadzenia robót ziemnych, a następnie do jej wnętrza wprowadzany jest już właściwy igłofiltr. Następnie rurę zdejmujemy pozostawiając w glebie sam igłofiltr, który z kolej podłączany jest do kolektora ssącego za pomocą dołączonych ze zestawu złączek i łączników. Kolektor ssący jest z kolei podpięty do agregatu pompowego. Każdy kolejny igłofiltr należy tak samo podłączyć do kolektora pamiętając o tym, aby ich ilość w danym ciągu była dopasowana do wydajności kolektora oraz agregatu pompowego. W następnej kolejności po uruchomieniu całego zestawu, woda pojawiająca się na terenie prowadzonych prac jest odsysana przez igłofiltry i za pomocą agregatu pompowego odprowadzana na bezpieczną dla prowadzenia prac odległość. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie można wyraźnie obniżyć poziom wody gruntowej, czyli osuszyć konkretny fragment terenu, na którym mamy zamiar przeprowadzić prace ziemne.

Pozyskanie zestawu igłofiltrowego.

Rzecz jasna tego typu zestawy igłofiltrowe będą stosunkowo kosztowne, niemniej jednak nie trzeba od razu kupować zestawu na własność. Szczególnie w przypadku kiedy praca w terenie podmokłym nie jest wiodącym pionem działalności firmy, a raczej przypadkowym zdarzeniem. W takich okolicznościach o wiele mądrzejszym rozwiązaniem jest wypożyczenie odpowiedniego zestawu, który zapewni nam możliwość przeprowadzenia odpowiednich prac bez ponoszenia dużych kosztów. Firmy prowadzące wynajem pomp i akcesoriów pompowych prowadzą z reguły także wynajem zestawów igłofiltrowych, wobec czego ze znalezieniem dostawcy, raczej nie powinno być większych problemów. Generalnie rzecz więc ujmując, o wiele lepiej jest wynająć odpowiedni zestaw na czas realizacji danego zadania, niż od razu inwestować we własny zestaw, który przecież jest wyjątkowo kosztowny.