01/11/2019

Specyficzne typy łożysk oraz ich zastosowanie.

By grawertop

Łożyska stanowią jeden z tych elementów, które w wyjątkowo istotny sposób wpłynęły na rozwój cywilizacyjny całej ludzkości. Dzięki ich opracowaniu i wdrożeniu do użytku, możemy obecnie korzystać z nowoczesnych maszyn i urządzeń mechanicznych, jak również, a może nawet przede wszystkim z pojazdów samochodowych, które znacznie usprawniają nam dalszy rozwój. Obecnie mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi łożyskami, o różnych parametrach technicznych a tym samym i o rożnym zastosowaniu. Między innymi, wyróżnić możemy obecnie na przykład łożyska walcowe, jak i łożyska kulkowe wahliwe. Są to akurat łożyska o dość specyficznej konstrukcji, parametrach a tym samym i zastosowaniu.

Łożyska kulkowe wahliwe.

Jednymi z bardziej specyficznych typów łożysk są łożyska kulkowe wahliwe. Posiadają one dwa rzędy kulek oraz kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego. Pozwala to na stosunkowo swobodne, wzajemne ustawianie się pierścieni w trakcie pracy. Dodatkowo zapewnia to możliwość nieznacznej kompensacji niewspółosiowości wału w stosunku do jego oprawy. Występują w kilku wariantach, z czego każdy będzie w pewnym zakresie różnić się konstrukcją i parametrami technicznymi. Pozwala to na szerokie ich zastosowanie w różnych przypadkach łożyskowania. Znajdziemy tutaj na przykład:

  • Łożyska w wykonaniu E – ze wzmocnioną konstrukcja wewnętrzną, które przy tych samych wymiarach, będą wykazywać większą nośność niż łożyska w wykonaniu standardowym.
  • Łożyska w wykonaniu podstawowym – dostępne w wersjach z otworem walcowym jak i z otworem stożkowym.
  • Łożyska uszczelnione obustronnie – napełnione smarem na cały okres eksploatacji, dzięki czemu nie wymagają smarowania.
  • Łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym – stosowane w przypadku nieszlifowanych wałów.

Mamy tego więc stosunkowo sporo, przy czym każde z tych łożysk będzie charakteryzować się innymi parametrami i innym też zastosowaniem.

Łożyska walcowe.

Drugim, bardzo ciekawym, specyficznym łożyskiem jest łożysko walcowe. Są to łożyska rozłączne, gdzie elementem tocznym są wałeczki. Są one prowadzone przez bieżnie pomocnicze jednego z pierścieni, zaś drugi pierścień ma jedynie jedną bieżnię pomocniczą, choć nie zawsze. Zapewnia nam to zdecydowanie łatwiejszy montaż, szczególnie w przypadku kiedy wymagane jest ciasne osadzenie pierścieni. Pozwala także na niewielkie przesunięcia osiowe wału względem oprawy. Są to cechy jakimi wyróżniają się łożyska walcowe poprzeczne.

Znajdziemy jeszcze też łożyska walcowe wzdłużne. Stosowane są w łożyskowaniach, gdzie nośność łożysk kulkowych wzdłużnych jest niewystarczająca. Nie mają one pełnej tłoczności, a pracują ze stosunkowo dużymi poślizgami. Będą więc stosowane przy o wiele mniejszych prędkościach obrotowych niż wspomniane wcześniej łożyska kulkowe wzdłużne.