Tag: pompy

Membranowe pompy szlamowe

Pompy przeponowe (membranowe), to pompy gdzie narzędziem roboczym jest membrana, połączona z korbą. Korba ta zmienia ruch obrotowy silnika pompy na ruch posuwisto-zwrotny. Pompy tego […]

23/12/2018

Pompowanie wody zanieczyszczonej.

Prowadzenie działalności w sektorze odwadniania, czy też gospodarki ściekami miejskimi wymaga od przedsiębiorcy odpowiedniego przygotowania swojego zaplecza maszynowego do różnych działań. Najczęściej jednak w tym […]

11/09/2016

Nowoczesne pompy dla profesjonalistów

Zastosowanie pomp w wielu dziedzinach działalności człowieka jest w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, co zresztą jest wynikiem tego, iż w większości przypadków, okazują się […]

13/11/2013