Ubezpieczenie OC dla rolnika
28/11/2021

Ubezpieczenie OC dla rolnika.

By grawertop

Prawidłowo dobrane ubezpieczenie OC dla rolnika jest jednym z podstawowych zabezpieczeń gospodarstwa przed zdarzeniami losowymi, w wyniku których dochodzi do wyrządzenia szkody osobom trzecim. W takich okolicznościach, dzięki OC dla rolnika, to ubezpieczalnia zajmie się wypłatą zadośćuczynienia. Dzięki temu też, rolnik nie będzie musiał ponosić kosztów z własnej kieszeni. Dlatego też, możemy powiedzieć, iż dobrze dobrane ubezpieczenie OC dla rolnika, będzie gwarantować stabilizację i bezpieczeństwo prowadzenia działalności rolnej. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii wykupienia odpowiedniej polisy ubezpieczenia dla rolników.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie OC dla rolnika?

Aby dobrać odpowiednie ubezpieczenie OC dla rolnika trzeba będzie ustalić podstawowe zagrożenia, na jakie narażone jest gospodarstwo. Musimy pamiętać, iż każde gospodarstwo będzie prowadzić inny zakres działalności, a tym samym też, będzie narażone na inne zagrożenia. Większość oczywiście będzie mieć taki sam zakres zagrożeń, toteż i podstawowa polisa OC gospodarstwa rolnego powinna być wystarczająca. Jednakże w przypadku niektórych, specyficznych gospodarstw, warto bardziej precyzyjnie dobrać ubezpieczenie OC dla rolnika. Pozwoli to zabezpieczyć gospodarstwo przed specyficznymi dla jego przedmiotu zagrożeniami.

Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest skorzystanie z usług doradcy ubezpieczeniowego. Jest to osoba z szerokim i bogatym doświadczeniem w zakresie doboru ubezpieczeń dla poszczególnych gospodarstw. Przeprowadzi on wnikliwą analizę działalności danego gospodarstwa i na jej podstawie dobierze odpowiednie ubezpieczenie OC dla rolnika, oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.

Podstawa prawna doboru ubezpieczenia OC dla rolnika.

To, czy dane gospodarstwo będzie obowiązane do wykupienia polisy OC czy też będzie mogło to zrobić w pełni dobrowolne jest określone w przepisach prawa. Zastosowanie tutaj ma ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Zgodnie z jej zapisami, jeśli rolnik przynajmniej w części rozlicza się podatkiem rolnym a areał upraw rolnych przekracza jeden hektar, wykupienie polisy OC jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach, a więc przede wszystkim w przypadku mniejszych gospodarstw, będziemy mówić o ubezpieczeniach dobrowolnych.

Podsumowanie.

Wynika z tego więc, iż odpowiednie ubezpieczenie OC dla rolnika to bardzo dobra forma zabezpieczenie jego interesów. Dzięki temu, w razie zaistnienia takiej sytuacji, ewentualne wypłaty zadośćuczynienia będzie brać na siebie ubezpieczalnia a nie rolnik. Dzięki temu też, uniknie od poważnych konsekwencji i kosztów, które w pewnych okolicznościach mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa. Możemy więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika jest w rzeczywistości jego zabezpieczeniem a nie obciążeniem dodatkowymi kosztami.