28/10/2015

Usługi magazynowe dla przedsiębiorstw.

By grawertop

08Jednym z coraz częściej spotykanych rozwiązań w kwestii optymalizacji produkcji oraz jej kosztów, jest wynajmowanie powierzchni magazynowej, oraz zlecanie na zewnątrz całej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, co też niesie za sobą pewne następstwa, wśród których będą zarówno wady i zalety. Przede wszystkim jednak, jest to rozwiązaniem czasowym, stosowanym przez przedsiębiorców, głównie w takich przypadkach, kiedy nie mają oni możliwości budowy własnych obiektów magazynowych, bądź też zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń magazynową ma charakter czasowy, i już w najbliższym roku może się okazać, iż dodatkowo przestrzeń magazynowa będzie absolutnie zbędna. Zobaczmy więc, jakie korzyści płyną z tego rozwiązania, aby przekonać się, czy jest to dobrym rozwiązaniem dla naszego przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z zewnętrznej obsługi logistycznej.

Trzeba tutaj przyznać, iż jest to rozwiązanie z którego płynie bardzo dużo korzyści w kierunku przedsiębiorcy, toteż warto je tutaj wszystkie wyszczególnić. Tak więc, najważniejszych zaletami korzystania z zewnętrznej obsługi logistycznej magazynów, będą:

  • Zwolnienie przestrzeni magazynowej na swoich obiektach.
  • Przerzucenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo magazynowanych towarów i surowców.
  • Możliwość rezygnacji z wynajmu powierzchni w przypadku kiedy przestaje ona być konieczna (w przypadku własnych magazynów jest to niemożliwe)
  • Lepsze wykorzystanie własnej przestrzeni na własnych obiektach.
  • Ograniczenie kosztów magazynowania.

Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj śmiało stwierdzić, iż w przypadku korzystania z zewnętrznych usług magazynowych i logistycznych, zyskujemy bardzo dużo. Na uwagę zasługuje tutaj przede wszystkim przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo magazynowania. Nie trzeba się już martwić dostosowywaniem warunków panujących w magazynie do wymogów magazynowania danego surowca czy też produktu. Wystarczy zaznaczyć te wymogi, a przedsiębiorca wykonujący usługę musi zadbać o prawidłowe składowanie towarów w odpowiednich warunkach, zapewniających im pełne bezpieczeństwo.

O czym jeszcze pamiętać?

Bardzo dobrze jest tutaj także zapamiętać sobie, iż zewnętrzne, logistyczne usługi magazynowe to nie tylko magazynowanie surowców i towarów. W ramach tego typu usług możemy skorzystać także z innych usług powiązanych, z których najważniejszymi są:

  • Transport towarów z i do obiektów produkcyjnych
  • Obsługa magazynowa kontenerów
  • Spedycja międzynarodowa towarów
  • Pakowanie i przepakowywanie produktów oraz surowców do transportu.
  • Bezpieczne magazynowanie towarów wymagających specjalnego traktowania

Można więc powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, korzystanie z tego typu usług, będzie dla nas rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, z którego płynie ogromna wręcz ilość korzyści, wobec czego warto z niej skorzystać. Po prostu trzeba znaleźć odpowiedniego usługodawcę, który zapewni nam spełnienie naszych wymagań w tym zakresie, a następnie po prostu wystarczy korzystać z lepszego i tańszego magazynowania naszych produktów oraz surowców.