24/10/2020

Utwardzanie klejów i lakierów w przemyśle.

By grawertop

Wykorzystanie w przemyśle wszelkiego rodzaju klejów oraz lakierów jest bardzo popularne. Jedyną wadą tego typu rozwiązań był stosunkowo długi czas utwardzania zarówno spoin klejonych jak i powierzchni lakierowanych. Dlatego też, trwały liczne badania w kierunku skrócenia długiego czasu utwardzania. Obecnie stosowane są już zupełnie nowoczesne technologie, które pozwalają na sprawne utwardzanie klejów i lakierów poprzez poddanie ich promieniowaniu UV. Tego typu technologia skraca czas utwardzania spoiny nawet do kilkunastu sekund, co znacznie przyspiesza cały proces produkcyjny oraz obniża znacznie jego koszty. Zobaczmy w takim razie wygląda utwardzanie klejów i lakierów poprzez poddanie ich promieniowaniu UV.

Jak przebiega utwardzanie klejów i lakierów z zastosowaniem promieniowania UV?

Przede wszystkim, tak samo jak w przypadku wielu innych działań, należy odpowiednio przygotować cały proces technologiczny. Szczególnie istotne jest to w przypadku klejenia. Tutaj należy starannie oczyścić powierzchnie klejonych ze sobą przedmiotów oraz usunąć z nich wszystkie nierówności i zadziory. Powinny być one nieskazitelnie wręcz gładkie i płaskie. Podobnie rzecz wygląda w przypadku lakierowania, aczkolwiek tutaj nie mamy do czynienia z drugą powierzchnią, więc nie mus być ona idealnie płaska.

Kolejnym krokiem będzie staranne odtłuszczenie powierzchni, zarówno tych klejonych, jak i lakierowanych. Dopiero w następnym kroku można będzie nakładać kleje i lakiery. Przy czym należy pamiętać, iż będziemy różnie postępować w przypadku klejenia a różnie w przypadku lakierowania.
Jeśli chodzi o klejenie to klej rozprowadzamy równomiernie na obydwu klejonych elementach a następnie je ze sobą łączymy. Od tego momentu mamy nawet 60 minut czasu żywotności kleju. Czyli innymi słowy, mamy aż 60 minut na dowolne manipulowanie klejonymi przedmiotami, bądź na przygotowanie większej ilości spoin. Przed upływem tego czasu należy rozpocząć utwardzanie, bowiem w przeciwnym razie, klej straci swoje właściwości i trzeba będzie cały proces zaczynać od początku.
W przypadku lakierowania także mamy do czynienia ze sporą żywotnością, a więc jesteśmy w stanie skutecznie nałożyć lakier na większą płaszczyznę, zanim konieczne będzie jego utwardzenie.

Co nam daje zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV?

Przede wszystkim, technologia ta zapewnia skrócenie czasu niezbędnego do pełnego utwardzenia spoin oraz powierzchni lakierowanych. Dzięki temu przyspieszeniu ulega cały proces produkcji, a co za tym idzie, minimalizacji ulegają koszty działalności. Można więc powiedzieć, iż poprzez sprawne utwardzanie klejów i lakierów poprzez odpowiednio dobrane lampy przemysłowe UV, można poczynić w przedsiębiorstwach i warsztatach stosunkowo spore oszczędności.

Jest to więc technologia bardzo korzystna. Wystarczy tylko prawidłowo wdrożyć wszystkie rozwiązania i przestrzegać poszczególnych etapów procesu technologicznego, aby utwardzanie klejów i lakierów było przyczynkiem do zwiększenia zyskowności danego przedsiębiorstwa.