31/07/2018

Warsztat lakierniczy i jego prawidłowe funkcjonowanie.

By grawertop

18_PaintStopPrawidłowe funkcjonowanie warsztatu lakierniczego to przede wszystkim dbałość o stworzenie prawidłowych warunków do realizacji usług lakierniczych. Nie jest to wcale takie proste, bowiem trzeba tutaj w pierwszej kolejności zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom czystości atmosfery wewnętrznej, a to można osiągnąć tylko poprzez odpowiedni poziom inwestycji w niezbędne instalacje i systemy filtracji. Tutaj przede wszystkim będziemy mieć do czynienia z filtrami ściennymi, sufitowymi i podłogowymi, jak również z profesjonalnym systemem nawiewno-wywiewnym, którego zadaniem będzie wentylacja pomieszczeń warsztatowych, z jednoczesnym przechwytem wszystkich lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych.

System nawiewno-wywiewny i filtracja wewnętrzna.

Podstawą będzie tutaj filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego aby nie dopuścić ich do wnętrza pomieszczeń warsztatowych. Tutaj wykorzystywane są odpowiednie filtry kieszeniowe, montowane na wewnętrznych przewodach wentylacyjnych, dzięki czemu wszystkie zewnętrzne zanieczyszczenia lotne, mogą być skutecznie przechwycone, zanim przedostaną się do środka. Bardzo ważną kwestią będzie także filtracja zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego, czyli wszelkiego rodzaju pyłu i kurzu, który regularnie wytwarza się wewnątrz wszelkich pomieszczeń, a ciągłe przemieszczanie się pracowników, będzie te zanieczyszczenia podnosić wyraźnie w górę. W tym celu wykorzystywane są na przykład filtry podłogowe, które skutecznie wiążą w swojej wewnętrznej strukturze wszystkie osiadające na nich zanieczyszczenia. Dzięki temu też, nie będą one dłużej podnoszone w górę, a przez to też nie będą przedostawać się do strefy roboczej procesu lakierniczego.

Dlaczego czystość jest tak istotna?

Oczywiście nie każdy będzie tutaj wiedział, dlaczego utrzymanie czystości atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych jest tak istotne. Otóż, najważniejszą kwestią jest tutaj to, iż jeśli do strefy nakładania warstw lakieru, bezpośrednio w mgiełkę lakierniczą przedostaną się jakiekolwiek drobiny pyłów i kurzów, natychmiast wymieszają się z nakładaną farbą, i powędrują na malowaną powierzchnię. Tam niestety, będą bardzo negatywnie wpływać na strukturę warstw lakieru, bowiem w tym szczególnym przypadku, warstwy powinny być czyste, aby mogły zapewnić skuteczną ochronę. W takich zaś okolicznościach, niestety, dość szybko dojdzie do sytuacji, w której nakładane warstwy lakieru będą wyraźnie osłabione a co za tym idzie, stosunkowo szybko będą odpadać. Struktura będzie wyraźnie osłabiona a to w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najgorszą. Dlatego też, pod żadnym pozorem nie można dopuścić do tego, aby do wnętrza warsztatu przedostawały się jakiekolwiek zanieczyszczenia lotne, i skupić się na maksymalnym ich przechwytywaniu na etapie wentylacji.