29/06/2018

Warunki pracy w warsztatach lakierniczych.

By grawertop

kabina lakiernicza kabiny lakiernicze betaRealizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie, uzależniona jest przede wszystkim od czystości atmosfery wewnętrznej. Im więcej zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz warsztatu lakierniczego będziemy mieć, tym trudniejsze do osiągnięcia będą dobre efekty pracy. Wynika to z faktu tego, iż zanieczyszczenia lotne znajdujące się w powietrzu, będą przedostawać się bezpośrednio do strefy roboczej, a tam mogą mieszać się z nakładanym lakierem w postaci mgiełki lakierniczej. Jeśli zaś przedostaną się na warstwy lakieru, będą powodować ich osłabienie i ogólnie pogorszenie ich jakości wizualnej. Wobec powyższego , aby osiągnąć jak najwyższą jakość trzeba będzie zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami z powietrza atmosferycznego, jak również przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań w zakresie jakości realizowanych prac lakierniczych, będzie tutaj inwestycja w kabinę lakierniczą. Jest to w zasadzie dodatkowe pomieszczenie, ustawione wewnątrz warsztatu, umożliwiające nam wejście do niego ze stosunkowo sporych gabarytów elementami do lakierowania, które wyposażone jest w niezależny system filtracji powietrza. Dzięki temu też, wewnątrz kabiny lakierniczej, będziemy mieć możliwość utrzymania wysokiego poziomu czystości atmosfery bezpośrednio w strefie roboczej, gdzie nakładane będą kolejne warstwy lakieru. Oczywiście tutaj trzeba będzie także ponosić koszty eksploatacyjne i regularnie wymieniać filtr do kabiny lakierniczej, aby utrzymać prawidłowy poziom filtrowania powietrza doprowadzanego do wnętrz pomieszczenia kabiny lakierniczej. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Dodatkowa filtracja powietrza wewnątrz warsztatowa.

Bardzo ważną kwestią dla jakości osiągania odpowiednich efektów pracy w warsztatach lakierniczych, będzie także regularne pozbywanie się zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. Musimy pamiętać o tym, iż w toku eksploatacji pomieszczeń warsztatowych, wydziela się bardzo dużo zanieczyszczeń. Musimy tutaj skutecznie wszystkich się pozbyć, dzięki czemu filtry w kabinie lakierniczej nie będą już obciążone w takim samym zakresie. w celu przechwytu zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego należy wykorzystać dodatkowe, wewnętrzne filtry sufitowe, podłogowe oraz naścienne, które będą przechwytywać lotne zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu i wiązać je wewnątrz swojej struktury. Generalnie rzecz ujmując, oczywiście nie przechwycą one wszystkich zanieczyszczeń, niemniej jednak większość z nich będzie wychwycona, zaś pozostałe zanieczyszczenia lotne będą wychwycone na etapie filtrów w kabinie lakiernicze, dzięki czemu zarówno powietrze przeznaczone do sprężania jak i powietrze wewnątrz kabiny będzie wystarczająco oczyszczone aby utrzymać dobry poziom jakości realizowanych prac lakierniczych.