13/03/2016

Zewnętrzna obsługa magazynowa.

By grawertop

08Zewnętrzna obsługa magazynowa przedsiębiorstw produkcyjnych staje się w ostatnim czasie wyjątkowo popularna, przede wszystkim ze względu na liczne korzyści jakie za sobą niesie dla firm korzystających z takiego rozwiązania. Na rynku pojawia się też coraz więcej doskonale przygotowanych do tego zadania przedsiębiorstw, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie magazynowania, logistyki, przeładunku i rozładunku kontenerów itp. Generalnie można nawet powiedzieć, iż na chwilę obecną w przypadku prowadzenia większego zakładu produkcyjnego, korzystanie z zewnętrznych usług magazynowo logistycznych, jest wręcz standardem, ułatwiającym znacznie codzienne zadania.

Dlaczego zewnętrzny magazyn jest korzystny?

Musimy tutaj zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, wpływających na to, iż korzystanie z zewnętrznych magazynów jest korzystne dla przedsiębiorcy. Będą to po kolei:

  • Czynnik przestrzenny – zwolnienie przestrzeni na własnych obiektach produkcyjnych, którą można wykorzystać w celu zwiększenia produkcji czy też wdrożenia nowych rozwiązań produkcyjnych.
  • Czynnik odpowiedzialności – przerzucenie odpowiedzialności za składowane materiały, surowce i produkty na zewnętrznego usługodawcę.
  • Czynnik finansowy – zwiększenie produkcji i pozbycie się kosztów magazynowania własnego, mimo ponoszenia kosztów usług zewnętrznego magazynowania, ostatecznie i tak powoduje oszczędności.

Trzeba więc powiedzieć, iż faktycznie korzyści są liczne, a do tego dochodzi jeszcze kwestia możliwości magazynowania większych ilości surowca, co pozwala na ograniczenie przestojów w pracy, powodowanych trudnościami dostawcy. Po prostu na zewnętrznym magazynie możemy przechowywać spory zapas surowca, który pozwoli nam na bezpieczną produkcję nawet w przypadku tygodniowej przerwy w dostawie od producenta surowca produkcyjnego.

Kompleksowość usług.

Bardzo ważnym jednakże aspektem jest tutaj fakt, aby korzystając z zewnętrznych usług magazynowych, skupić się przede wszystkim na takich usługodawcach, którzy zagwarantują nam w pełni kompleksową obsługę magazynowo logistyczną. Chodzi tutaj o to, aby poza bezpiecznym magazynowaniem naszych surowców i produktów, usługodawca zagwarantował także transport według naszych wytycznych, obsługę kontenerów, ich przeładunek, załadunek i rozładunek. W przeciwnym przypadku obniżenie kosztów działalności będzie niewielkie, albo nawet żadne. Dlatego też, w tym szczególnym przypadku należy skupić się na korzystaniu z usług kompleksowych, dużych dostawców usługi magazynowania zewnętrznego, którzy potrafią stanąć na wysokości zadania i wywiązać się z podpisanych umów. Dzięki temu nasze przedsiębiorstwo z cała pewnością dość szybko odczuje korzystny wpływ stosowania takiego rozwiązania, a to w tym przypadku jest przecież kwestią zdecydowanie najważniejszą.

www.zrembud.com.pl – dostawca profesjonalnych usług zewnętrznej obsługi magazynowej dla przedsiębiorstw.