02/11/2016

Filtrowanie powietrza w pomieszczeniach lakierniczych.

By grawertop

filtr_kieszeniowyJednym ze zdecydowanie najbardziej istotnych dla jakości realizowanych prac lakierniczych zagadnień jest systematyczne oczyszczanie powietrza we wnętrzu lakierni z wszystkich zabrudzeń. Jest to bardzo ważna kwestia, bowiem w przypadku, kiedy lotne zanieczyszczenia przedostaną się w przestrzeń roboczą, ulegną zmieszaniu z farbami i lakierami a następnie wylądują na malowanych powierzchniach, sprawiając, iż warstwy lakieru będą osłabione i nieestetyczne. Sprawdźmy w takim razie jakie mamy możliwości w zakresie oczyszczania powietrza wprowadzanego do pomieszczeń lakierniczych, aby było w jak największym stopniu pozbawione wszelkich lotnych zanieczyszczeń.

Filtrowanie pomieszczenia lakierni.

Przede wszystkim, trzeba będzie tutaj zainwestować w odpowiednią instalację wentylacyjną, która zapewni nam wymianę powietrza we wnętrzu pomieszczenia lakierni. Oczywiście będzie ono jednocześnie filtrowane, celem przechwytywania wszystkich znajdujących się w nim zanieczyszczeń. W przypadku powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczenia, musimy przechwycić wszystkie zabrudzenia lotne, pył i kurz, które przedostając się w strefę pracy mogłyby wywierać negatywny wpływ na jakość wykonywanych prac lakierniczych. W przypadku powietrza odprowadzanego na zewnątrz istotne jest przechwycenie chemicznych zanieczyszczeń, które nie powinny przedostać się do atmosfery. W tym celu trzeba rzecz jasna zastosować odpowiednio dobrane filtry, które muszą podlegać systematycznej wymianie na nowe.

Dodatkowo wnętrze pomieszczenia lakierniczego może być wypełnione filtrami pasywnymi, czyli na przykład ściennymi lub sufitowymi. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż na przykład filtry sufitowe dla lakiernictwa pozwalają na przechwytywanie lotnych zanieczyszczeń chemicznych, które unoszą się ku górze. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, iż zastosowanie tego typu filtrów sufitowych pozwala na efektywniejsze oczyszczanie powietrza we wnętrzu pomieszczeń lakierniczych, co przekładać będzie się na jakość realizowanych prac.

Pozostałe technologie oczyszczania powietrza.

Ponad to, o czym powiedzieliśmy w poprzednim akapicie, warto także rozważyć możliwość instalacji filtrów ściennych oraz podłogowych, które w dodatkowym zakresie wpłynąć mogą na oczyszczenie atmosfery panującej we wnętrzu, szczególnie w trakcie realizowania prac lakierniczych. Pozwala to na natychmiastowe przechwytywanie zanieczyszczeń, co rzecz jasna znacznie ułatwia realizowanie poszczególnych zadań. Zapewniamy w ten sposób przejrzystą i czystą atmosferę, co w przypadku pracownika jest bardzo ważne. Musimy przecież zapewnić mu odpowiednio dobry poziom pola widzenia, zaś w pomieszczeniu wypełnionym mgiełka lakiernicza byłoby to wyjątkowo trudnym zadaniem. Dlatego też, trzeba tutaj powiedzieć sobie szczerze, iż wykorzystanie wszelkich możliwości w celu usunięcia zanieczyszczeń lotnych a powietrza w pomieszczeniach lakierniczych będzie kluczową kwestią wpływająca w dużym zakresie na jakość realizowanych prac w większości warsztatów lakierniczych.