Wpisane 12:06, 20 Marzec 2020 przez grawertop

Wykupienie ubezpieczenia rolniczego to dla wielu gospodarstw obowiązek. Zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 roku, każde gospodarstwo o powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara, które podlega w części lub całości opodatkowaniu podatkiem rolnym, podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne. Warto przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej, bowiem nie każdy z rolników zna podstawowe przepisy i założenia, które obowiązują go w takim przypadku. Warto też sprawdzić, w jaki sposób wybrać dobre ubezpieczenie, aby chroniło rolnika przed wszystkimi zdarzeniami, które mogłyby pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe.

Czytaj dalej »
Wpisane 08:23, 30 Listopad 2017 przez grawertop

13752499703_915a2086da_zJedną ze zdecydowanie trudniejszych kwestii dla każdego rolnika jest umiejętny wybór polisy ubezpieczeniowej. Tym bardzie, iż zupełnie od niedawna wykupienie tego typu polisy przez rolników opłacających podatek rolny w części lub w całości oraz posiadając areał upraw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Oczywiście warto tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż pomimo faktu, że są to ubezpieczenia obowiązkowe to jednak w stu procentach korzystne dla większości rolników. Głównie chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe, takie jak chociażby powodzie, gradobicia czy też pożary przed którymi trzeba się zabezpieczyć. Aczkolwiek warto także zwrócić uwagę na ubezpieczenie OC dla rolników, które będzie zabezpieczać przed finansowymi konsekwencjami konieczności wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, poszkodowanych w wypadkach, bezpośrednio wynikających z faktu proadzenia działalności rolniczej. Czytaj dalej »

Wpisane 12:20, 21 Wrzesień 2016 przez grawertop

powodz_1997Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni areału przekraczającej jeden hektar, i jednoczesne odprowadzanie podatku rolnego, niesie za sobą obowiązek wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń. Przede wszystkim chodzi tutaj o ubezpieczenie OC rolników, oraz o ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Z obowiązku zwolnieni są rolnicy o mniejszych uprawach, oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, takie jak Spółdzielnie Rolnicze, spółki z o.o. czy też spółki akcyjne prowadzące rolnicza działalność gospodarczą. Warto tutaj jednak poznać nieco bliżej kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem, aby przekonać się, iż nie jest to wcale dodatkowym obciążeniem dla rolnika, a raczej rozwiązaniem stworzonym z myślą o bezpieczeństwie rolnika. Czytaj dalej »

Wpisane 17:56, 4 Grudzień 2013 przez grawertop

zielony-kolor-brązowyUbezpieczenie gospodarstwa rolniczego, to bardzo ważna sprawa, wobec czego nie możemy o niej pod żadnym pozorem zapominać, przede wszystkim ze względu na fakt, iż dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu mamy możliwość zabezpieczenia się przed ewentualnymi kosztami związanymi z nieszczęśliwymi wypadkami w czasie prowadzenia gospodarstwa. Chodzi nam tutaj zarówno o wypadki w których szkodę ponosi właściciel gospodarstwa, jak i o wypadki w których poszkodowanymi są osoby trzecie. W tym wypadku chodzić będzie o ubezpieczenie OC, czyli z odpowiedzialności cywilnej. Warto tutaj więc powiedzieć sobie na ten temat nieco więcej, aby nieco lepiej orientować się w różnych aspektach związanych z ubezpieczeniami w gospodarstwach rolnych. Czytaj dalej »