26/11/2020

Obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

By grawertop

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże nie tylko z produkcją rolną, ale także z kilkoma innymi obowiązkami do wypełnienia. Jednym z nich jest obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolniczego, co wynika bezpośrednio z odpowiedniej ustawy. Precyzyjnie rzecz ujmując jest to ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. W jej zapisach można dokładnie przeczytać, które gospodarstwa rolne podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia, a dla których będą to ubezpieczenia w formie dowolnej. Prowadząc więc gospodarstwo rolne, bądź też przymierzając się do tego typu działalności, warto zgłębić nieco bardziej to zagadnienie, bowiem będzie jak najbardziej przydatne.

Dla kogo obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego?

Przytoczona wyżej ustawa dość dokładnie reguluje kwestię tego, kto podlega pod obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Będą to rolnicy, prowadzący działalność rolną, odprowadzający podatek rolny, który posiadają użytki rolne o powierzchnie przekraczającej 1 ha.

Spełniając powyższe warunki, należy wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego. Będzie ono zapewniać bezpieczeństwo na wypadek powstania szkody na rzecz osób trzecich. Jeśli w trakcie prowadzenia prac rolnych dojdzie do zniszczenia mienia, uszczerbku zdrowia, czy też śmierci osoby trzeciej, ubezpieczalnia będzie wypłacać odszkodowanie. Dotyczy to wszelkich szkód, jakie zostały wyrządzone w trakcie bezpośredniego prowadzenia prac rolnych. Czyli będzie także obejmować szkody powstałe podczas prowadzenia kombajnu, czy też wykorzystywania opryskiwacza.

Tego typu ubezpieczenie zawiera się na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, jest on automatycznie przedłużany o kolejne 12 miesięcy. Jeśli jednak rolnik będzie chciał zmienić ubezpieczalnię to ma do tego pełne prawo. Należy jedynie z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć obecną polisę u obecnego ubezpieczyciela.

Wysokość ubezpieczenia OC dla gospodarstwa rolnego.

Warto tutaj także zwrócić uwagę, iż obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, będzie wiązać się z konkretnymi kosztami. Jednakże koszty ubezpieczenia są uzależnione od kilku czynników a są to:

  • Ubezpieczalnia – każda ma swoją specyficzną ofertę, oraz różnego rodzaju promocje.
  • Wielkość gospodarstwa rolnego – im większy areał upraw rolnych, tym większe koszty ubezpieczenia.
  • Stan zatrudnienia – większa liczba pracowników to większe ryzyko spowodowania wypadku, a więc i większe koszty ubezpieczenia.
  • Ilość pojazdów rolnych – im więcej kombajnów i traktorów, tym większe prawdopodobieństwo doprowadzenia do wypadku.

Jednakże z reguły nie jest to zbyt kosztowne. Po prostu obowiązek ubezpieczenia gospodarstwa rolnego ma w swoich założeniach zabezpieczyć rolnika przed upadłością w razie konieczności wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich. Gdyby tego typu ubezpieczenia były nader kosztowne, po prostu rolników nie byłoby na ich wykupienie stać. Tutaj zaś ustawodawcy chodziło o zupełnie inne rozwiązanie. Aby rolnictwo było zabezpieczone.