28/11/2020

Ładowanie akumulatorów do wózków widłowych.

By grawertop

Elektryczne wózki widłowe, stanowią obecnie najczęściej wykorzystywane pojazdy jeśli chodzi o transport wewnętrzny na obiektach produkcyjnych i magazynowych. Stosowanie tego typu wózków niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim, wózki elektryczne nie zanieczyszczają atmosfery wewnętrznej, jak to ma miejsce w przypadku wózków spalinowych czy też gazowych. Trzeba tuta jednakże podkreślić, iż niezbędne będzie także ładowanie akumulatorów do wózków widłowych. Jest to jednak proces obciążony pewnymi zagrożeniami, które należy odpowiednio zminimalizować a najlepiej całkowicie zneutralizować. W tym celu musimy przygotować na obiekcie odpowiednie pomieszczeni akumulatorowni, które będzie prawidłowo zabezpieczone przed pojawiającymi się w tym przypadku zagrożeniami.

Jak zagwarantować bezpieczne ładowanie akumulatorów?

Przede wszystkim, trzeba będzie zacząć od tego, aby zrozumieć powagę pojawiających się zagrożeń. Jednym z najważniejszych jest wydzielający się wodór. Do jego wydzielania będzie dochodzić w przypadku ewentualnych uszkodzeń akumulatorów, do którego może dojść w wyniku różnych awarii. Generalnie, trzeba się przed tego typu zagrożeniami zabezpieczać w odpowiedni sposób. Tak, aby ładowanie akumulatorów było realizowane w sposób maksymalnie bezpieczny dla pracujących na obiekcie osób, oraz dla zmagazynowanego mienia firmy.

Kwestią kluczową w tym zakresie jest przygotowanie odrębnego pomieszczenia, w którym będzie realizowane ładowanie akumulatorów. Dzięki temu można będzie przejąć kontrolę nad tym, w jaki sposób jest ten proces realizowany. Będzie możliwe wychwycenie ewentualnych zagrożeń oraz natychmiastowe podjęcie niezbędnych kroków przeciwdziałających zagrożeniu. W tym przypadku chodzi głównie o to, aby możliwa do zrealizowania była odpowiednia detekcja wodoru. Pomieszczenie akumulatorowni powinno być wyposażone w odpowiedni system alarmowy z detekcją wodoru, aby w razie pojawienia się zagrożenia natychmiast podejmować odpowiednie kroki.

Jak działa bezpieczna akumulatorownia?

Tutaj chodzi przede wszystkim o to, iż w odrębnym, zamkniętym pomieszczeniu łatwiej jest kontrolować poziom wodoru w atmosferze. Jeśli czujniki tylko wychwycą jego wzrost, natychmiast uruchamiana jest wentylacja mechaniczna, a prostowniki są odłączane od zasilania. Dzięki temu można sprawnie pozbyć się niebezpiecznego gazu w wysokim stężeniu oraz usunąć przyczynę jego wydzielania się. Dodatkowo, natychmiast jest także sygnalizowane w sposób wizualny oraz dźwiękowy powstałe zagrożenie. Pozwala to na podjęcie odpowiednich kroków, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Podsumowanie.

Kluczową więc w tym przypadku kwestią, jest zadbanie o odpowiednie systemy zabezpieczeń, które będą podstawą bezpieczeństwa pracowników. Dzięki temu ładowanie akumulatorów może być realizowane w zgodzie z wszystkimi normami i wytycznymi z zakresu BHP. To zaś jest w tym przypadku najważniejsze.