01/12/2020

Wykorzystanie łożysk stożkowych we współczesnym przemyśle.

By grawertop

Wśród wielu typów, wykorzystywanych współcześnie łożysk w przemyśle maszynowym i motoryzacji, znajdziemy także łożyska stożkowe. Te, są wykorzystywane głównie w branży maszynowej. Są to bardzo ciekawe konstrukcyjnie łożyska toczne, gdzie elementami tocznymi są ścięte stożki. Poruszają się one po bieżni stożkowej. Najważniejszą cechą charakterystyczną dla łożysk stożkowych jest to, iż są stanie przenosić obciążenia osiowe tego samego rzędu, co obciążenia promieniowe. Wykorzystywane są głównie do osiowego ustawiania wału w oprawie. Warto podkreślić, iż możliwości przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych mają także łożyska kulkowe skośne, jednakże w tym przypadku są to obciążenia o wiele większego zakresu.

Rodzaje łożysk stożkowych.

Łożyska stożkowe występują w kilku różnych wariantach. W każdym z nich jednakże nie dopuszczają zbyt dużych błędów współosiowości między wałem i oprawą. Wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy dochodzi do bardzo dużych obciążeń promieniowych z jednoczesnym osiowym ustalaniem wału. Pozbawione są one także reakcji osiowej, przez wzgląd na swoją symetryczna budowę. Poza tym, łożyska stożkowe są łożyskami rozłącznymi, co ułatwia w dużym stopniu ich montaż.

Obecnie, w produkcji znajdują się następujące rodzaje łożysk stożkowych:

  • Łożyska stożkowe jednorzędowe – są zdolne do przenoszenia obciążeń osiowych tylko w jednym kierunku, wobec czego z reguły stosuje się dwa łożyska na jednym wale.
  • Łożyska stożkowe dwurzędowe
  • Łożyska stożkowe czterorzędowe

Z racji tego iż są to łożyska zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń, będą wykorzystywane głównie do łożyskowania wałów w dużych obrabiarkach do metali, gdzie dochodzi do znacznych obciążeń promieniowych i osiowych. W zależności od konkretnego zastosowania w obrabiarce, będziemy mieć do czynienia z zastosowaniem różnego typu łożyska stożkowego.

Jakość wykonania łożyska stożkowego.

Bardzo istotną kwestią jest tutaj także to, iż łożyska stożkowe tak samo jak każde inne, wytwarzane są przez wielu różnych producentów. Wobec tego, w każdym z tych przypadków, będziemy mieć do czynienia z różną jakością ich wykonania. Oczywiście pewne normy będą spełnione, bowiem wymiary i tolerancje musza być zachowane. Niemniej jednak w wielu przypadkach, niektórzy producenci, potrafią po prostu wykonać łożyska w lepszej jakości. Wobec tego, kluczową kwestią będzie tutaj to, czy dane łożyska będą wykonane w odpowiedniej jakości.

Należy tutaj zwrócić także uwagę na precyzyjne dopasowanie łożyska do konkretnego zastosowania. Jest to bardzo istotne, bowiem tutaj jakiekolwiek nieprawidłowości będą natychmiast przekładać się na niewłaściwy poziom obciążeń, które mogą doprowadzić do uszkodzenia łożyska, lub też co gorsza, do zniszczenia elementów wału czy też oprawy. Jest to więc kluczową kwestią, aby łożysko było precyzyjnie dopasowane i prawidłowo osadzone. Dzięki temu, będzie można wykorzystać pełnie jego możliwości w zakresie przenoszenia obciążeń.