21/03/2021

Polisy ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych.

By grawertop

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osoby fizyczne, wymaga obecnie także zawarcia obowiązkowych umów ubezpieczenia OC rolnika, oraz ubezpieczenia budynków rolnych. Ma to niebywałe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania gospodarstwa rolnego w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności. Co prawda wiąże się z koniecznością ponoszenia corocznych opłat z tytułu ubezpieczenia, niemniej jednak w nieprzewidzianych okolicznościach zapewnia ubezpieczonemu rolnikowi zabezpieczenie finansowe, co pozwoli uniknąć, czasem całkiem sporych wydatków własnych. Zobaczmy zatem, dlaczego OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym ma tak istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa.

Ubezpieczenie OC dla rolnika.

Pierwszym rodzajem obowiązkowego ubezpieczenia dla rolników jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie zawierane corocznie z ubezpieczalnią, a obowiązek jego zawarcia powstaje z chwilą objęcia gospodarstwa rolnego. Dotyczy to jednak tylko osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą na powierzchni areału przekraczającej łącznie jeden hektar. W przypadku gospodarstw mniejszych oraz przedsiębiorstw, takich Spółdzielnie Rolne, czy też spółki z o.o., przepis ten nie działa.

Ile kosztują polisy ubezpieczeniowe dla rolników?

Sam koszt zakupu odpowiedniej polisy wcale nie jest taki wygórowany. Z reguły cena za ubezpieczenie OC rolnika będzie oscylować w granicy 150 PLN rocznie. Jest to więc stosunkowo niewielki koszt, biorąc pod uwagę korzyści, jakie za sobą niosą poszczególne polisy ubezpieczeniowe dla rolników.

Kiedy polisy ubezpieczeniowe dla gospodarstw rolnych są przydatne?

Warto tutaj pamiętać, iż polisa ubezpieczenia rolniczego będzie bardzo korzystna w przypadku, kiedy w toku prowadzenia działań związanych z pracą rolniczą, niezależnie od tego, czy będą to działania wykonywane przez samego ubezpieczonego rolnika, czy też przez osoby działające w jego imieniu (pracownik), dojdzie do szkód na rzecz osób trzecich. W przypadku braku ubezpieczenia, rolnik, byłby zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej szkody z własnej kieszenie, a to nie zawsze jest możliwe przez wzgląd na ograniczone środki finansowe. W przypadku ubezpieczenia, koszty te pokrywa ubezpieczalnia, co stanowi znaczne usprawnienie procesu utrzymania płynności finansowej gospodarstw rolnych.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Drugim obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie budynków rolnych. Dzięki temu ubezpieczeniu, w przypadku, kiedy dojdzie do uszkodzeń budynków w wyniku działania sił atmosferycznych, rolnikowi przysługiwać będzie odpowiednie odszkodowanie, które pozwoli na pokrycie strat związanych z naprawą lub też odbudową zabudowy rolniczej.

Podsumowanie.

Generalnie rzecz więc ujmując, mimo, iż nie każdy uważa to za słuszne, obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, bowiem zabezpiecza rolnika przed koniecznością wyciągania dużych sum pieniędzy z własnej kieszenie w różnych sytuacjach. Przede wszystkim w przypadku strat spowodowanych działaniem sił atmosferycznych, oraz w przypadku, kiedy w wyniku prowadzenia działalności rolniczej osoby trzecie doznają szkody i należy się im zadośćuczynienie. Jest to jednym słowem bardzo korzystne rozwiązane dla rolników, toteż nie ma raczej sensu uchylać się od płacenia tego typu ubezpieczeń, gdyż wpływają na większe poczucie komfortu prowadzenia gospodarstwa rolnego.