20/12/2020

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

By grawertop

Kwestia obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych jest uregulowana w odpowiedniej ustawie. Z jej treści jasno wynika, którzy rolnicy i w jakim zakresie powinni wykupić polisy ubezpieczeniowe. Może i można traktować to jako dodatkowe obciążenie dla rolnictwa, niemniej jednak obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze mają na celu raczej ochronę tego jakże ważnego sektora gospodarki krajowej. Dzięki temu, iż spora część rolników, będzie posiadać wykupione ubezpieczenia, w razie różnych sytuacji i zdarzeń losowych, nie będzie pozostawiona samym sobie z problemami. W wielu bowiem przypadkach, mogłoby się to skończyć nawet bankructwem. Państwu polskiemu zaś zależy na tym, aby rolnictwo utrzymać na jak najwyższym poziomie.

Kogo dotyczą obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Zgodnie ze wspomnianą już ustawą, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze dotyczą rolników, którzy spełniają następujące kryteria:

  • Są osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne
  • Prowadzą gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw przekraczającej jeden hektar
  • Rozliczają się podatkiem rolnym w całości lub przynajmniej w części.

Tak więc jeśli nie spełniamy któregokolwiek z tych kryteriów, to nie podlegamy pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze w rozumieniu ustawy. Z całą jednak pewnością dotyczyć nas będą inne przepisy, które będą wyszczególniać obowiązek ubezpieczeniowy, jeśli takowy został przewidziany.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić obowiązkowo?

Spełniając wytyczne podane w powyższym akapicie, trzeba będzie wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, wskazane w ustawie. W zasadzie dotyczy to dwóch rodzajów ubezpieczenia a są to:

  • ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dzięki temu ubezpieczeniu, ewentualna wypłata zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, będzie realizowana przez ubezpieczalnię. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy w toku prowadzenia prac związanych z gospodarstwem, dochodzi do zdarzeń w wyniku których szkody ponoszą osoby trzecie. Mogą to być szkody zarówno na mieniu, jak i na zdrowiu. Ubezpieczenie dotyczy zarówno samego właściciela gospodarstwa, jak i wszystkich osób w nim zatrudnionych i wykonujących prace na rzecz gospodarstwa.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – jest to ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zdarzeń losowych, o charakterze katastrof. Chodzi tutaj między innymi o gradobicia, wichury, powodzie, pożary, uderzenia piorunów, czy też nawet upadek samolotu na zabudowania gospodarcze.

Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczenia.

Co do zasady, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze są narzucane, niemniej jednak to, w jakiej ubezpieczalni zostanie wykupiona polisa jest już wyborem ubezpieczonego. W większości przypadków powinno tutaj wystarczyć nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. W sporadycznych sytuacjach, trzeba będzie poszukać lepszych pakietów, które mogłyby zagwarantować większą ochronę. To jednak należy każdorazowo rozsądzić indywidualnie. Jest to bowiem zależne od profilu działalności rolnej, zakresu działalności, czy też nawet wielkości gospodarstwa i ilości zatrudnionych pracowników.

Podsumowanie.

Generalnie rzecz więc ujmując, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, mają za zadanie zabezpieczyć sektor rolny przed poważniejszymi turbulencjami. Szczególnie chodzi o sytuacje takie jak powódź, które mogą doprowadzić do paraliżu w branży, ze względu na zniszczenie upraw i zabudowań wielu gospodarstw.