28/02/2019

Geosiatka do wzmacniania gruntu.

By grawertop

geosiatka typu miragridWzmacnianie gruntu w budownictwie drogowym i kolejowym to obecnie jedna z najważniejszych kwestii. Chodzi tutaj bowiem o to, aby podczas realizacji tego typu inwestycji, zapewnić wysoki poziom ich trwałości oraz odporności na obciążenia eksploatacyjne. Warto tutaj zauważyć, iż zastosowanie w tym zakresie znajdują przede wszystkim materiały geosyntetyczne. Najczęściej zaś jest to geosiatka, która okazuje się być zdecydowanie najlepszym materiałem geosyntetycznym do tego typu zastosowań. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej geosiatce, jej typom, rodzajom, zastosowaniu i oraz podstawowym parametrom technicznym.

Rodzaje geosiatek wykorzystywanych powszechnie w budownictwie.

Obecnie na rynku znajdziemy stosunkowo dużo typów i rodzajów geosiatek, z czego każdy charakteryzować się będzie innymi właściwościami. Skutkiem tego też, każdy z nich będzie przeznaczony do zupełnie innego zastosowania. Warto sobie tutaj zaprezentować kilka rodzajów geosiatek oraz wspomnieć o ich przeznaczeniu. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć jej zastosowanie ogólne. Przede wszystkim będzie to zawsze geosiatka powszechnie stosowana do wzmacniania gruntu, aczkolwiek w niektórych przypadkach, zastosowanie może się okazać nieco odmienne. Tak więc, na chwilę obecną możemy znaleź następujące rodzaje geosiatek, powszechnie stosowanych w budownictwie:

  • Geosiatka Miragrid GX – wykonana z poliestrowych włókien powleczonych polimerową powłoką ochronną. Występuje w typie jednokierunkowym oraz dwukierunkowym. Podstawowym jej zastosowanie jest stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Bardzo często wykorzystywana jest także do zabezpieczania skarp składowisk odpadów. W połączeniu z prefabrykowanymi elementami betonowymi, stosuje się ją do budowy murów oporowych.
  • Geosiatka Polgrid BX – skonstruowana na otwartej strukturze w postaci georusztu. Jej węzły są sztywne a żebra o kwadratowym przekroju zapewniają dobre oparcie dla kruszywa. Wykorzystywana będzie przede wszystkim do stabilizacji i zbrojenia warstw podbudowy w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Stosowana jest także przy budowie tuneli, do zabezpieczeń przeciwerozyjnych, oraz wzmacniania brzegów wszelkich kanałów, zbiorników wodnych oraz zapór.
  • Geosiatki Polgrid UX – to geosiatki jednokierunkowe o sztywnych węzłach. Wykonywane są w procesie wytłaczania i perforacji układu otworów w arkuszach polietylenu o bardzo wysokiej gęstości. Perforowane pasma są rozciągane, co wzmacnia wytrzymałość oraz sztywność geosiatki tego typu. Stosowana jest standardowo w budowie dróg, linii kolejowych, przy budowie tuneli, kanałów, zapór, wałów przeciwpowodziowych
  • Geosiatki drogowe – stosowane przede wszystkim w trakcie budowy oraz remontu dróg i autostrad. Wykorzystywana jest jako materiał zbrojący konstrukcję. Będzie stosowana zarówno w warstwach podbudowy, jak i w warstwach bitumicznych nawierzchni. Tego typu geosiatki zaleca się stosować bezpośrednio pod warstwami nawierzchni bitumicznych. Będą one doskonale zbroić warstwę nawierzchni i zabezpieczać ją przed uszkodzeniami w wyniku naprężeń eksploatacyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, znajdziemy jeszcze co najmniej kilka innych modeli i rodzajów geosiatek. Te jednakże stanowią najpopularniejsze i najczęściej stosowane geosiatki w budownictwie.