02/05/2019

Jakość realizowanych prac w lakiernictwie.

By grawertop

2_SepaPaintPrzemysł lakierniczy, jest jednym z bardziej wymagających jeśli chodzi o jakość realizowanych prac. Trzeba tutaj dołożyć wszelkich starań do tego, aby nakładane warstwy lakieru charakteryzowały się wysokim poziomem jakości. W końcu, jakiekolwiek zanieczyszczenia warstw lakieru będą przekładać się na ich osłabienie z technicznego punktu widzenia. Poza tym, pogorszeniu ulegną także walory estetyczne. Generalnie rzecz więc ujmując, musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię utrzymania czystości wewnętrznej atmosfery w pomieszczeniach lakierniczych. Odpowiednie filtry kieszeniowe, filtry podłogowe, będą w stanie przyczynić się do podniesienia poziomu jakości realizowanych prac w lakiernictwie.

Oczyszczanie powietrza doprowadzanego do wnętrza warsztatu.

Pierwszym krokiem będzie tutaj rzecz jasna inwestycja w profesjonalny system nawiewno wywiewny. Pozwoli on na regularne odprowadzanie powietrza na zewnątrz i wprowadzenie do pomieszczeń warsztatowych świeżego powietrza z zewnętrz. Musimy tutaj jednakże pamiętać, iż powietrze atmosferyczne jest pełne wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które należy tutaj odseparować w jak największym zakresie. W tym celu na kanale wlotowym, powinien być zamontowany odpowiedni filtr kieszeniowy dla lakiernictwa. Będzie on gwarantować maksymalny poziom przechwytu zanieczyszczeń, co przełoży się na zwiększenie jakości realizowanych w warsztacie prac. Oczywiście filtr kieszeniowe dla lakiernictwa trzeba będzie także regularnie wymieniać. Praca systemu wywiewno nawiewnego z zapchanym filtrem jest po prostu niemożliwa. Nie dość, iż występować będzie brak sprężu, uniemożliwiający prawidłową pracę systemu, to jeszcze powietrze, które ewentualnie się przedostanie, będzie wypełnione zanieczyszczeniami.

Dodatkowe filtry wewnętrzne.

Istotnym aspektem będzie tutaj także pozbywanie się zanieczyszczeń powstających wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Wszelkiego rodzaju pył i kurz generowany jest regularnie. Wszystkie mury, tynki, drewniane elementy, będą generować zanieczyszczenia, które następnie mogą być unoszone w górę przez przemieszczających się pracowników. Dlatego też, tutaj należy zastosowanie odpowiednie, lakiernicze filtry podłogowe oraz naścienne i sufitowe. Są to specjalne filtry osadowe, które w kontakcie z zanieczyszczeniami uaktywniają się, i natychmiast wchłaniają je do swojej wewnętrznej struktury. Zastosowanie wewnętrznych filtrów osadowych, pozwoli nam w jeszcze większym zakresie zabezpieczyć bezpośrednio strefę nakładania lakieru. To właśnie tutaj musimy zachować maksymalnie wysoki poziom czystości powietrza. Jakiekolwiek zanieczyszczenia przedostające się do strefy nakładania lakieru, będą automatycznie przekładać się na obniżenie jakości realizowanych prac lakierniczych. Warto więc zainwestować w dodatkowe rozwiązania, mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac.