30/03/2019

Kompensacja mocy biernej, jako sposób na oszczędności.

By grawertop

kompensacja mocy biernejProwadzenie działalności gospodarczej, niesie za sobą stosunkowo spore wydatki. Szczególnie istotnym wydatkiem w perspektywie większości zakładów produkcyjnych, czy też nawet lokali usługowych, jest koszt energii elektrycznej. Szczególnie kłopotliwe może się okazać ponoszenie kosztów nakładanych przez dostawcę energii, za tak zwaną moc bierną. Dotyczy to głównie tych odbiorców, którzy mają przyłącze o mocy łącznej powyżej 40 kW. Jedynie kompensacja mocy biernej pozwoli nam na uniknięcie tego typu kosztów. W tym celu trzeba w układ przyłączenia energetycznego dołączyć odpowiednio dobraną baterię kondensatorów. Będzie się to przekładać nie tylko na regulację odbioru, powodując nieprzekraczalnie danego współczynnika mocy tg, ale także przyczyni a się do pewnych oszczędności na poborze prądu.

Jak realizowana jest kompensacja mocy biernej?

Przede wszystkim warto tutaj od razu powiedzieć, iż aby kompensacja mocy biernej mogła prawidłowo działać i służyć nam długo, powinna być zrealizowana przez profesjonalnego elektryka z uprawnieniami. Istnieje tutaj zawsze bowiem ryzyko, że układ będzie źle skonstruowany i zamontowany. To zaś będzie niestety ale przyczyną awarii całej instalacji, i kolejnych gigantycznych kosztów. Poprzez rozwiązanie jakim jest kompensacja mocy biernej, zrealizowane w profesjonalny sposób, możemy ograniczyć skoki poboru mocy.

Poglądowy opis działania kompensacji moc biernej.

schemat kompensacji mocy biernej

Działanie układu jest zrealizowane w stosunkowo prosty sposób i jest zaprezentowane na rysunku. Tutaj kluczowa kwestię pełni regulator oraz bateria kondensatorów. Cały układ wpięty jest na linii zasilania z sieci energetycznej. Regulator, według odpowiednich nastawień, będzie załączać lub odłączać baterie kondensatorów, dzięki czemu do urządzeń odbiorczych, będzie dostarczana energia o mocy skompensowanej. Dzięki temu zaś, nie będziemy mieć do czynienia ze skokami poboru mocy. Będzie się to przekładać na brak kolosalnych opłat, nakładanych na przedsiębiorców przez dostawcę energii elektrycznej z tego tytułu.

Zalety wykorzystywania kompensacji mocy biernej.

Warto tutaj także wspomnieć, iż kompensacja mocy biernej, będzie nieść za sobą nieco więcej korzyści niż tylko ograniczenie skoków poboru i przekraczanie z tego tytułu ustalonego przez zakłada energetyczny współczynnika mocy tg. Poniżej przedstawiamy kompletną listę korzyści z tytułu wdrożenia kompensacji mocy biernej.

  • Wyeliminowanie opłat z tytułu energii biernej
  • Zmniejszenie opłat miesięcznych za energię w granicach 2-5% za energię czynną.
  • Podniesienie jakości energii elektrycznej
  • Wzrost jakości funkcjonowania układów elektroenergetycznych

Generalnie rzecz biorąc, jest to rozwiązanie bardzo korzystne, które przyczynia się nie tylko do wyeliminowania kosztów związanych z mocą bierną. Zapewnia nam także dodatkowe oszczędności w innych zakresach. Warto więc tego typu inwestycję przemyśleć, szczególnie w przypadku, kiedy rachunki za energię elektryczną w firmie są ogromne.