26/02/2018

Odwadnianie przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej.

By grawertop

iglofiltry-ideaProwadzenie jakichkolwiek prac w terenie podmokłym, wymagać będzie od nas w pierwszej kolejności osuszenia terenu. Sytuacje takie zdarzają się przede wszystkim w przypadku budowy dróg i autostrad, gdzie obejście terenu podmokłego może być zbyt kłopotliwe i kosztowne, toteż trzeba w jakiś sposób pozbyć się wody gruntowej z danego fragmentu trasy. W tym celu wykorzystywane będą igłofiltry czy też wręcz instalacje igłofiltrowe, których szczegółowe działanie postaramy się opisać poniżej. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób można wykorzystać instalację igłofiltrową do odprowadzenia wody gruntowej z terenu podmokłego celem przeprowadzenia w nim prac ziemnych związanych z budową drogi czy też autostrady.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej w odwadnianiu.

Warto tutaj w pierwszej kolejności poznać całą zasadę działania instalacji igłofiltrowych w odwadnianiu. Otóż całe działanie opiera się o wytworzenie podciśnienia w instalacji igłofiltrowej, celem odsysania wody gruntowej napływającej na teren prowadzenia robót. Aby jednak było to możliwe należy w pierwszej kolejności wprowadzić do gruntu same igłofiltry, czyli niezbyt grube rury PCV, zakończone odpowiednim perforowaniem, umożliwiającym przedostawanie się wody gruntowej do wnętrza. Następnie igłofiltry podłączone są do kolektora ssącego, który z kolei jest podłączony do agregatu pompowego, wytwarzającego w całej instalacji podciśnienie a tym samym odsysającego wodę pojawiającą się igłofiltrach i odprowadzającego ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość. Zdecydowanie najistotniejszymi kwestiami z punktu widzenia prawidłowego działania instalacji igłofiltrowej będzie jej szczelność oraz prawidłowość montażu samych igłofiltrów. Chodzi tutaj o to, aby były one wprowadzone do gleby na głębokość co najmniej pół metra większą niż głębokość prowadzonych robót ziemnych. powinny być także montowane w odstępach od 0,5-1 metra, w zależności od intensywności napływu wody gruntowej. Takie montowanie igłofiltrów z całą pewnością zagwarantuje doskonałe warunki do przeprowadzenia odwodnienia.

Zaopatrzenie w igłofiltry.

Oczywiście bardzo ważną kwestią będzie tutaj także zaopatrzenie się w niezbędne wyposażenie i kompletną instalację igłofiltrową, aby możliwe było skuteczne przeprowadzenie odwadniania na tak wysokim poziomie. W przypadku prowadzenia dużej firmy budowlanej w branży drogowej, oczywiście tego typu sprzęt powinien znajdować się w naszym podstawowym wyposażeniu. Niemniej jednak w sytuacji sporadycznego realizowania prac odwodnieniowych, z pomocą przychodzi nam specjalistyczna wypożyczalnia pomp i igłofiltrów, gdzie z cała pewnością uda nam się zaopatrzyć w tego typu sprzęt za o wiele niższe pieniądze. Co więcej, wynajem zestawów igłofiltrowych w wielu przypadkach okazuje się być rozwiązaniem bardziej korzystnym, ze względu na fakt, iż nie jesteśmy tutaj obciążeni problemami związanymi z utrzymaniem dobrego stanu technicznego poszczególnych elementów zestawu. My tylko przeprowadzamy odwadnianie, a następnie zwracamy sprzęt do wypożyczalni, gdzie będą się już zajmować wszystkimi pracami konserwacyjnymi i innymi.