09/04/2015

Odwadnianie w przemyśle budowlanym.

By grawertop

instalowanie1Jedną z gałęzi przemysłu, najczęściej wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie odwadniania oraz pompowania, jest przemysł budowlany, gdzie na co dzień wykonawcy prac stykają się z koniecznością wykorzystania nowoczesnych pomp oraz systemów pompowych, które usprawniają pracę, a w wielu przypadkach umożliwiają zupełne ruszenie z miejsca. Oczywiście na rynku pojawiają się stale coraz bardziej nowoczesne rozwiązania, które zapewniają przedsiębiorcom budowlanym o wiele lepszy poziom efektywności, dzięki czemu usługi mogą być realizowane szybciej i wydajniej, a co za tym idzie, mogą także stać na o wiele wyższym poziomie jakości. Wobec tego też, sprawdźmy w jakich przypadkach konieczne będzie zastosowanie konkretnych rozwiązań do odwadniania, dzięki czemu prace budowlane będą mogły być przeprowadzane o wiele szybciej i sprawniej.

Odwadnianie przed przystąpieniem do prac ziemnych.

Jednym z przypadków, w których wykorzystywane są wszelkiego rodzaju systemy odwadniające, w tym także nowoczesne systemy igłofiltrowe, jest odwadnianie terenów podmokłych, na których mają być prowadzone prace budowlane. Sytuacje takie zdarzają się przede wszystkim wtedy, kiedy w terenie, na którym mają być prowadzone prace mamy do czynienia ze zbyt wysokim poziomem wody gruntowej. W takich sytuacjach, będziemy stosować na przykład nowoczesne, igłofiltrowe metody odwadniania gruntów piaszczystych, gdzie przecież musimy zastosować nieco odmienne podejście, niż w przypadku gruntów o dużej zawartości gliny, która przecież jest warstwą nieprzepuszczalną gleby. Tutaj zastosowane igłofiltry nie musza być przebijane przez grubą warstwę gliny celem odessania całej wody z gruntu, bowiem w terenie piaszczystym będziemy mieli do czynienia z o wiele proszą technologią odwadniania igłofiltrami.

Odwadnianie w trakcie prowadzonych robót.

Bardzo często jednak w czasie prowadzenia robót w terenie suchym, także może się okazać niezbędnym przeprowadzenie szybkiego i skutecznego odwadniania. Z reguły będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami w przypadku kiedy w toku prowadzonych robót, uszkodzona zostanie nitka wodociągowa lub kanalizacyjna. Jest to sytuacja awaryjna, toteż wymagać będzie odpowiedniego podejścia, zarówno ze strony pracowników, jak i samego przedsiębiorcy, który powinien zapewnić im odpowiednie przygotowanie i wyposażenie. W takich okolicznościach, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, okazują się być pompy wysokiej wydajności do ścieków, które zapewniają nam możliwość przepompowywania medium o dość silnym poziomie zanieczyszczeń, nawet niewielkich rozmiarów ciał stałych. Tego typu, wydajne pompy, będą bardzo pożyteczne w każdym przedsiębiorstwie budowlanym, toteż warto pamiętać o tym, iż inwestycja w tego typu pompę nawet będzie dość szybko dobrym i opłacalnym rozwiązaniem.