30/09/2017

Outsourcing usług magazynowania.

By grawertop

01Magazynowanie wszelkiego rodzaju półproduktów oraz surowców produkcyjnych to bardzo ważna kwestia, której należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi. Tym bardziej, iż wymaga to przygotowania odpowiedniej przestrzeni magazynowej, a w wielu przypadkach także dobrych warunków magazynowania, bowiem niektóry towary wymagają specjalnego traktowania przy składowaniu. Wszystko to pociąga za sobą ogromne wręcz koszty, wobec czego, o wiele lepszym rozwiązaniem od utrzymywania własnego magazynu, będzie skorzystanie z usług zewnętrznych firm magazynowych. Wykorzystanie tak bardzo modnego współcześnie outsourcingu, który w tym przypadku dotyczyć będzie usług magazynowych i logistycznych.

Zewnętrzne firmy magazynowe.

Jako, że prowadzenie własnego magazynu pociąga za sobą bardzo duże koszty, związane przede wszystkim z utrzymaniem obiektów magazynowych, sprzętów i narzędzi, oraz z wynagrodzeniem pracowników, w wielu przypadkach bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie outsourcing usług magazynowania. Opłacalność takiego rozwiązania wynika przede wszystkim z faktu tego, iż w przypadku posiadania własnych obiektów magazynowych, trzeba będzie ponosić pełne koszty ich utrzymania, niezależnie od tego, w jak wielkim zakresie są aktualnie wykorzystane. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych firm, ponosimy koszty utrzymania jedynie tej części magazynu, którą aktualnie zajmujemy. Pozostałe zaś części magazynu zajmują pozostali klienci zewnętrznego dostawcy usług magazynowania. Wychodzi więc na to, iż jest to w pewnym sensie wspólny magazyn wielu przedsiębiorstw, które wspólnie ponoszą koszty jego utrzymania, a przez to, na każdego z nich przypada mniejsza część tych kosztów. Ostatecznie więc jest to rozwiązaniem przystępniejszym cenowo, a przy okazji można sobie zagwarantować u dostawcy usług zewnętrznego magazynowania, także pełną obsługę logistyczną naszego przedsiębiorstwa, w zakresie przyjęcia i wydawania towarów, jak również dostarczania według ustalonego harmonogramu, zmagazynowanych surowców na obiekty produkcyjne. Jednym słowem same korzyści.

Organizacja zewnętrznego magazynowania.

Oczywiście aby skorzystać z tego typu usług, trzeba będzie w pierwszej kolejności znaleźć solidnego dostawcę usługi zewnętrznego magazynowania. Przy wyborze powinniśmy także zwrócić uwagę na lokalizację jego obiektów magazynowych, bowiem zbyt wielkie oddalenie od naszych obiektów produkcyjnych mogłoby negatywnie wpłynąć na ciągłość dostaw. Idealnym rozwiązaniem jest odległość pozwalająca zapewnić dostarczenie surowca z magazynu na wydział produkcyjny w ciągu 24 godzin od zamówienia. Z reguły jednak przy odpowiednio umiejętnym planowaniu, dostawy realizowane są cyklicznie według ustalonego wcześniej harmonogramu, a jedynie w przypadku, gdyby coś miało się zmienić, telefonicznie wprowadzamy korekty do zamówień naszych dostaw. Jednym słowem jest to bardzo dobra forma magazynowania, pozwalająca zaoszczędzić nam miejsce na naszych obiektach produkcyjnych oraz pieniądze związane z koniecznością utrzymywania własnych obiektów magazynowych.