20/01/2017

Pomiary budowlane a zastosowanie wiązki laserowej.

By grawertop

dalmierz-laserowy_1W ciągu ostatnich kilkunastu lat technologia postąpiła znacznie do przodu i to praktycznie na wszystkich płaszczyznach, dzięki czemu praca i codzienne życie człowieka staje się prostsze i bardziej efektywne. W branży budowlanej na ten przykład obecnie, w coraz bardziej powszechnym użytku znajdują się urządzenia pomiarowe na bazie laserów, które zapewniają większą precyzyjność pomiarów przy jednoczesnym usprawnieniu ich przeprowadzania. Jednym słowem warto tematem zainteresować się nieco szerzej, gdyż dzięki zastosowaniu urządzeń laserowych, z całą pewnością wzrośnie zarówno poziom efektywności wykonywanych prac budowlanych, jak również ich jakości.

Pomiary budowlane z zastosowaniem dalmierzy laserowych.

Jednym z ciekawszych urządzeń wykorzystujących wiązkę laserową do wykonywania pomiarów są dalmierze laserowe. Zasada ich działania jest stosunkowo prosta. Urządzenie generują wiązkę laserową i wysyła ją, odliczając czas, niezbędny do jej powrotu. Następnie czas ten przeliczany jest na odległość jaką pokonała wiązka laserowa. Użytkownik musi jedynie wycelować wiązkę laserową w punkt obiektu, do którego ma zamiar zmierzyć odległość i w ten sposób przeprowadzany jest pomiar. Oczywiście istnieją różne wersje tego typu urządzeń o różnych parametrach i różnych poziomach precyzji dokonywanych pomiarów. Na przykład dalmierze laserowe marki PRO posiadają nowatorskie rozwiązanie, które zapewnia nam większą precyzję dokonywanych pomiarów. W trakcie jednego pomiaru, fizycznie przeprowadzane są trzy pomiary, a wynik jest uśrednioną wartością z tych trzech pomiarów. Dzięki temu minimalizowany jest poziom błędu pomiarowego, na który wpływ mogą mieć czynniki atmosferyczne, takie jak szybkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne itp. Wynika z tego, iż lepiej jest jednak zainwestować nieco większą sumę w urządzenie bardziej zaawansowane, aby dzięki temu osiągać większy poziom precyzji dokonywanych pomiarów.

Pozostałe urządzenia pomiarowe pracujące na bazie wiązki laserowej.

Dodatkowo w branży budowlanej wykorzystywane są także poziomice laserowe, które w znaczny sposób ułatwiają proces korygowania poziomów i pionów w trakcie realizacji robót budowlanych. Wystarczy przyłożyć urządzenie do ściany i po naciśnięciu przycisku, na jej pozostałej części pojawia się wiązka laserowa będąca niejako przedłużeniem samej poziomicy. Wynika z tego, iż w celu bieżącej kontroli poprawności wykonywanych prac, nie musimy stosować poziomic o długości 2,5 metra (choć w niektórych przypadkach w dalszym ciągu będzie to niezbędne). Tutaj w zupełności wystarczającym rozwiązaniem będzie poziomica laserowa o długości około 50 cm, która zapewni dokładność dokonywanych pomiarów na bardzo wysokim poziomie.

Generalnie rzecz więc ujmując, trzeba przyznać, iż w większości przypadków będziemy mieć do czynienia z urządzeniami bardzo dobrymi, o wysokiej precyzji dokonywanych pomiarów, jak również o wysokim poziomie efektywności przeprowadzanych prac pomiarów. Jednym słowem inwestycje w laserowe urządzenia pomiarowe, takie jak dalmierze laserowe, poziomice, czy też lasery krzyżowe, są jak najbardziej opłacalne.