28/06/2018

Technologia klejenia z utwardzaniem UV.

By grawertop

uvacube_2000_mWśród wszystkich technologii łączenia ze sobą przedmiotów poprzez klejenia, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla przemysłu, jest zastosowanie nowoczesnych klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Samo utwardzanie promieniowaniem UV, nie tyczy się jednak tylko i wyłącznie klejów. Można bowiem spotkać się także z farbami utwardzanymi tą technologią, oraz z innymi przypadkami. Jednakże klejeni w branży elektronicznej, elektrotechnicznej, czy też nawet w pewnym zakresie w motoryzacji, odbywa się właśnie poprzez zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Wiążą się z tym określone korzyści o których warto powiedzieć sobie nieco więcej.

Proces klejenia z utwardzaniem UV.

Tak samo jak każdy inny proces technologiczny, tak też i klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV, będzie mieć swoje wymagania. Przede wszystkim, powierzchnie klejone muszą być wyrównane i starannie oczyszczone. Tak samo jak w przypadku zastosowania innych klejów, tak też i tutaj trzeba powierzchnie dokładnie odtłuścić. Następnie wystarczy nanieść cienką warstwę kleju na obydwie klejone powierzchnie i odstawić do utwardzania. Tutaj w odpowiednio przygotowanych urządzeniach, którymi są promienniki UV, następuje utwardzanie kleju. Proces ten powinien przebiegać równomiernie, za co odpowiedzialna jest moc i jakość żarówki. W przypadku złych parametrów, klejenie będzie przebiegać nierównomiernie, co przekłada się na powstawanie naprężeń. W wyniku tego, niektóre fragmenty spoiny, przed utwardzaniem będą naderwane. Ostatecznie prowadzi to do sytuacji, w której wykonana spoina jest słaba i mniej wytrzymała. Dlatego też, staranne przygotowanie powierzchni do klejenia jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość spoiny.

Zalety stosowania klejenia z utwardzaniem UV.

Sam proces klejenia z utwardzaniem UV charakteryzuje się także wyraźnymi zaletami. Przede wszystkim jest to proces szybki. Samo utwardzanie spoiny może zająć około 10 sekund. Oczywiście w przypadku większych powierzchni spoiny, czas ten będzie ulegać wydłużeniu. Bardzo dobrą zaletą jest długi czas żywotności kleju, wynoszący około 1 godziny (w zależności od typu kleju). Pozwala nam to na swobodną manipulację klejonymi przedmiotami przez długi czas, zanim zostaną utwardzona. Mamy aż godzinę czasu, na to, aby ostatecznie utwardzić spoinę bez straty jakości. Dzięki temu można zastosować duże promienniki UV do utwardzania klejów, w których jednorazowo będziemy utwardzać większą ilość spoin. Po prostu najpierw w procesie przygotowanych jest więcej elementów, które trafią do dużego pieca zbiorczego UV. Kiedy już uzbiera się odpowiednia ich ilość rozpoczyna się proces ich utwardzania poprzez promieniowanie UV. Tutaj oczywiście także istotne jest prawidłowe rozłożenie elementów klejonych, aby każda spoina była utwardzana równomiernie. Pozwala nam to jednak na zastosowanie tej technologii w dużych liniach produkcyjnych.