30/07/2018

Utwardzanie spoin klejonych promieniowaniem UV.

By grawertop

uvacube_2000_mWśród wielu różnorodnych metod łączenia ze sobą różnych przedmiotów, jednym z lepszych rozwiązań, szczególnie w zastosowaniach bardzo precyzyjnych jest klejenie. na szczególną zaś uwagę w tym przypadku zasługuje klejenie z utwardzaniem spoiny przy pomocy promieniowania UV, która to metoda wykorzystywana jest przede wszystkim w branży elektronicznej elektrotechnicznej, gdzie sprawdza się zdecydowanie najlepiej. Oferuje ona nam cały szereg korzyści, zaś sam proces jest niezwykle prosty i w zasadzie nie odbiega zanadto od pozostałych technologii klejenia z zastosowaniem innych klejów.

Proces klejenia przy zastosowaniu utwardzania spoiny promieniowaniem UV.

W przypadku zastosowania tego typu klejów, kluczem do sukcesu jest utrzymanie odpowiednich parametrów całego procesu. Najważniejszymi punktami, które należy spełnić w stu procentach będą te, które wymieniamy na liście poniżej.

  • Płaszczyzny klejone muszą być suche, odtłuszczone i pozbawione nierówności, aby spoina klejona była równomierna na całej swojej długości.
  • Klej musi być rozprowadzony równomiernie na obydwu płaszczyznach
  • Utwardzanie kleju powinno przebiegać w jednakowych warunkach na całej powierzchni spoiny. W tym przypadku ważną rolę odgrywają promienniki UV i ich sprawność. Jakiekolwiek niedociągnięcia w tym przypadku, będą prowadzić do wstępnych naprężeń spoiny podczas jej utwardzania, a tym samym do jej wstępnego, znacznego osłabienia.

Przestrzeganie tych wytycznym w zakresie procesu klejenia z utwardzaniem UV, będzie skutkować trwałą i solidną spoiną, odporną na uszkodzenia i naprężenia mechaniczne. Dzięki temu też, jest to technologia która może być wykorzystywana w wielu różnych zastosowaniach.

Zalety spoin klejowych utwardzanych promieniowaniem UV.

Przede wszystkim, jeśli chodzi o zalety tego typu technologii klejenia, to trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię wysokiego poziomu wytrzymałości spoiny w stosunku do jej ceny. Niemniej jednak wszystkie zalety tego typu spoin prezentujemy na kolejnej liście poniżej.

  • Niski koszt wykonania spoiny – wielokrotnie niższy niż w przypadku innych technologii klejenia.
  • Krótki czas utwardzania spoiny – wystarczy kilkanaście sekund naświetlania promiennikiem aby spoina stała się utwardzona w stu procentach.
  • Długi czas żywotności kleju – po złączeniu ze sobą dwóch klejonych elementów, mamy około 60 minut, zanim trzeba będzie koniecznie przeprowadzić utwardzanie. Pozwala nam to na swobodną manipulację klejonymi przedmiotami oraz na przygotowanie ich większej ilości w celu jednorazowego ich utwardzenie w piecu UV.
  • Wysoki poziom trwałości i wytrzymałości spoin utwardzanych promieniowaniem UV.

Co prawda najkosztowniejsze w tym wszystkim będą promienniki UV do utwardzania klejów, niemniej jednak przy odpowiednim podejściu do całego zagadnienia, sam koszt wykonania jednej spoiny w procesie ciągłym na linii produkcyjnej, może być wyjątkowo niski. Jest to więc bardzo dobra technologia, którą warto wykorzystywać wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.