08/09/2019

Wydajność odwadniania z zastosowaniem instalacji igłofiltrowych.

By grawertop

Stosowanie instalacji igłofiltrowych podczas odwadniania terenów podmokłych, jest obecnie swego rodzaju standardowym działaniem. W większości przypadków, kiedy należy realizować jakiekolwiek inwestycje w terenie podmokłym, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, konieczne jest w pierwszej kolejności opuszczenie terenie zabezpieczenie go przed dalszym napływaniem wody. Igłofiltry w takich zastosowaniach sprawdzać się będą zdecydowanie najlepiej. Warto jednakże podkreślić kwestię tego, iż wydajność takiej pracy będzie uzależniona od prawidłowego doboru całego zestawu, jak również od kwestii prawidłowej ewakuacji powietrza z instalacji. W tym celu stosowane będą odpowiednio dobrane pompy próżniowej.

Konieczność ewakuacji powietrza.

Podczas prowadzenia osuszania za pomocą igłofiltrów, do igłofiltrów, a skutkiem tego do całej instalacji trafiać będą spore ilości powietrza, które przekładają się na obniżanie wydajności pracy całej instalacji. W celu zabezpieczenia przed takim działaniem, stosowane są odpowiednie, dodatkowe pompy próżniowe do igłofiltrów, które zapewniają możliwość ewakuacji powietrza z instalacji. Zapewniają one odpowiednią wydajność ewakuacji powietrza w stosunku do konkretnej instalacji. Według wielu specjalistów, nie trzeba a wręcz nie powinno się stosować pomp próżniowych o maksymalnej wydajności, gdyż może to prowadzić do zatykania się igłofiltrów, szczególnie w przypadku drobnoziarnistych gruntów.

W standardowym zastosowaniu, przy obsłudze około 50-60 igłofiltrów na agregat, pompa próżniowa o wydajności 50-60 m3/godz. będzie rozwiązaniem praktycznie rzecz biorąc idealnym. Czasami nawet wydajność na poziomie 25 m3/godz. może się okazać rozwiązaniem wystarczająco wydajnym. Wszystko po prostu będzie tutaj uzależnione od konkretnych warunków terenowych, które zawsze należy przeanalizować w odróżnieniu od innych sytuacji.

Warto tutaj także podkreślić fakt, iż niektóre agregaty pompowe, nie wymagają zastosowania pompy próżniowej, a także umożliwiają skuteczną ewakuację powietrza. Przykładem mogą być holenderskie pompy tłokowe, które pozwalają na ewakuację wody i powietrza jednocześnie. Czasami, w niektórych typach pomp, stosowany jest inżektor w miejscu pompy próżniowej, który odgrywa jej rolę.

Podsumowanie.

Reasumując, trzeba tutaj zwrócić uwagę na kwestię tego, aby powietrze z instalacji igłofiltrowej było prawidłowo usuwane, aby nie doprowadzić do zapowietrzenia pompy. Trzeba także odpowiednio dobrać poziom wydajności pompy próżniowej odpowiedzialnej za ewakuacje powietrza, by nie doprowadzać do przypadkowego zatykania się igłofiltrów. Jest to więc problem istotny i dość skomplikowany w kwestii rozwiązania. Warto mieć te kwestie na względzie, aby ostatecznie osiągać odpowiednio wysoki poziom wydajności pracy całej instalacji igłofiltrowej.