30/09/2017

Filtry wewnętrzne dla warsztatów lakierniczych.

By grawertop

18_PaintStopKażdy warsztat lakierniczy powinien być wyposażony w odpowiedniej jakości wentylację mechaniczną, gwarantującą prawidłowy poziom wymiany powietrza z otoczeniem. W toku wymiany powietrza, powinniśmy również zadbać o to, aby przechwytywać wszystkie obecne w nim zanieczyszczenia. Zarówno w drodze do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak i w drodze na zewnątrz. Nie możemy przecież dopuścić do tego aby lotne zanieczyszczenia chemiczne przedostawały się do atmosfery, ani też do tego, aby wszystkie pyły i kurze obecne w powietrzu atmosferycznym przedostawały się do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, gdzie mogłyby wywierać bardzo negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Pozostałe zanieczyszczenia wewnętrzne.

Niemniej jednak poza zanieczyszczeniami przedostającymi się do środka z zewnątrz, które będziemy przechwytywać na poziomie systemu wentylacji, wewnątrz każdego pomieszczenia zawsze będą powstawać także wewnętrzne zanieczyszczenia. Trzeba tutaj skutecznie je wyeliminować, bowiem powstający kurz, będzie podnoszony przez przemieszczających się pracowników, a skutkiem tego będzie mógł przedostawać się w obszar roboczy, gdzie będzie wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac. W tym celu należy wykorzystać dodatkowe filtry wewnętrzne, podłogowe, ścienne i sufitowe, które będą przechwytywać i wiązać w swojej wewnętrznej strukturze, wszystkie pojawiające się wewnątrz zanieczyszczenia osadowe. W momencie, kiedy kurz zacznie się unosić w powietrzu, gdy tylko dojdzie do ścian, podłóg lub sufitowych, natychmiast zostanie wchłonięty przez filtr, a skutkiem tego, wewnętrzna atmosfera w pomieszczeniach lakierniczych będzie czysta i pozbawiona wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

Filtry podłogowe i sufitowe.

Warto tutaj pamiętać, iż filtry sufitowe będą przede wszystkim przeznaczone do przechwytywania zanieczyszczeń lotnych, unoszących się w powietrzu, które po zmieszaniu się z lotnymi substancjami chemicznymi, będą dość swobodnie szybować ku górze. Następnie zaś, w wyniku odparowania chemicznych substancji, sam kurz może opadać na powrót w dół i przedostając się do przestrzeni roboczej, wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych robót. W przypadku zaś zanieczyszczeń cięższych, będziemy stosować filtry podłogowe które zabezpieczają wszystkie zabrudzenia na nich osadzające się przed ich wzbijaniem w powietrze poprzez ruch pracowników i maszyn. Generalnie rzecz ujmując, trzeba tutaj zawrócić szczególną uwagę na kwestię tego, aby cały warsztat zabezpieczyć przed swobodnym przemieszczaniem się zanieczyszczeń, a co najważniejsze, aby prawidłowo je przechwytywać i usuwać, co będzie mieć kolosalne znaczenie w zakresie jakości realizowanych prac. Oczywiście będzie to pociągać za sobą pewne koszty związane z regularną wymianą zastosowanych w tym przypadku filtrów, niemniej jednak zyskiem będzie wysoki poziom jakości zarówno pod względem estetyki jak i parametrów technicznych wykonywanych powłok lakierniczych.