14/05/2022

Geowłóknina PGM 14

By grawertop

Nowoczesna geowłóknina PGM14 to jeden z wielu rodzajów geowłókniny o stosunkowo szerokim zakresie zastosowania. Jest to geowłóknina wytwarzana z włókien ciągłych, polipropylenowych, dodatkowo wzmacniana mechanicznie. Wykorzystywana głównie przy naprawach nawierzchni bitumicznych. Charakteryzuje się w tym zakresie bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Skutkiem tego geowłóknina PGM 14 zapewnia nam wydłużenie żywotności nawierzchni drogowych. Wykonane z jej zastosowaniem naprawy, są trwałe i odporne na obciążenia eksploatacyjne.

Jakie funkcje pełni geowłóknina PGM 14?

W zakresie funkcjonalności wzmacniane geowłókniny PGM 14 zapewniają nam doskonałe warunki w zakresie redukcji naprężeń oraz uszczelnienia warstwy bitumicznej.

  • Redukcja naprężeń – dzięki czemu osiągane jest wyraźne zwiększenie żywotności jezdni.
  • Uszczelnienie – zapobiega przepływaniu wody przez warstwę bitumiczną w głąb podbudowy. Wydłuża to żywotność warstwy podbudowy a jednocześnie chroni środowisko przez przedostawaniem się do gleby substancji niebezpiecznych, które mogą pojawić się na jezdni (ropa, benzyna, oleje, smary i inne substancje niebezpieczne, transportowane przy pomocy pojazdów samochodowych)

Zalety geowłókniny PGM 14

Jedną ze zdecydowanie największych zalet, jakimi charakteryzuje się geowłóknina PGM 14, jest podniesienie efektywności napraw nawierzchni drogowych. Przedstawione powyżej funkcje geowłókniny, pozwalają osiągnąć zdecydowanie wyższy poziom żywotności naprawianych nawierzchni bitumicznych, co jest bardzo istotnym aspektem w tym zakresie.

Najważniejsze obszary zastosowania.

Tak jak już wspomnieliśmy, geowłóknina PGM 14 jest stosowana przede wszystkim przy realizacji napraw nawierzchni bitumicznych. Jej doskonała funkcjonalność, sprawia, iż przeprowadzone naprawy są w pełni odporne na uszkodzenia wynikające z dodatkowych naprężeń pomiędzy poszczególnymi warstwami nawierzchni. Klasyczny przypadek napraw nawierzchni bitumicznej, bez zastosowania geowłókniny, z reguły prowadzi do sytuacji, kiedy naprawione fragmenty dość szybko ulegają erozji. W tym przypadku, geowłóknina PGM 14 podnosi trwałość fragmentów naprawionych, redukuje naprężenia pomiędzy warstwą starej nawierzchni a fragmentami naprawianymi. Dodatkowo zabezpiecza nawierzchnię przed przesiąkaniem do wnętrza konstrukcji i dalej do gruntu wszelkich płynów. Mogłyby one negatywnie wpływać na trwałość, bądź też zagrażać środowisku naturalnemu.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż nowoczesna geowłóknina PGM 14 jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie naprawy nawierzchni drogowej. Jej wykorzystanie znacznie podnosi trwałość realizowanych napraw oraz zabezpiecza samą strukturę konstrukcyjną drogi, oraz środowisko naturalne. Na łączeniu naprawy z starą nawierzchnią mamy bowiem do czynienia z przerwą, o wyraźnej podatności na przenikanie różnych płynów wewnątrz podbudowy.