27/02/2017

Utrzymanie sprzętu gastronomicznego w firmach.

By grawertop

ovenSprzęt gastronomiczny we wszelkiego rodzaju lokalach gastronomicznych jest bardzo intensywnie eksploatowany, skutkiem czego też, stosunkowo często mogą pojawiać się uszkodzenia, bądź też nieprawidłowości w działaniu. Dlatego też, podstawowym zadaniem każdego właściciela, lub tez menadżera lokalu, będzie systematyczne przeprowadzanie serwisowania posiadanego sprzętu gastronomicznego. Dzięki rutynowym przeglądom można bowiem uniknąć poważniejszych awarii wyłączających dany sprzęt z pracy w kuchni. Zresztą wystarczy sobie wyobrazić, co się stanie, gdy jeden z dwóch podstawowych pieców, musiałby być wyłączony z użytku na 7-14 dni. Dla restauracji to po prostu katastrofa.

Najczęstsze przyczyny usterek sprzętu gastronomicznego.

Przede wszystkim warto tutaj pamiętać, iż najczęściej, przyczynami usterek jest nadmierna eksploatacja w wyjątkowo trudnych warunkach. W kuchniach restauracyjnych panuje dość spory poziom wilgotności i ciepła, a to są czynniki które przyczyniają się do pojawiania się pewnych usterek oraz korodowania niektórych elementów urządzeń. Tutaj trzeba więc regularnie odstawiać swoje urządzenia na serwis sprzętu gastronomicznego, gdzie zostanie przeprowadzona rutynowa kontrola stanu technicznego poszczególnych podzespołów urządzeń gastronomicznych, a dzięki temu ewentualne zalążki uszkodzeń czy też korozji zostaną natychmiast wychwycone i usunięte. To rzecz jasna natychmiast przyczyni się do przedłużenia żywotności urządzenia, i wyeliminuje poważniejsze usterki w przyszłości. Co prawda takie przeglądy okresowe mogą być nawet dość kosztowne, niemniej jednak ich brak może narazić restauracje na konieczność poniesienia jeszcze większych kosztów związanych z koniecznością zakupu nowego sprzętu gastronomicznego.

Korzyści płynące z regularnego serwisowania sprzętu gastronomicznego.

Jak już wspomnieliśmy, regularne serwisowanie sprzętu, przeprowadzanie przeglądu stanu technicznego będzie wymagać poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak zapewnia też poprawę stanu technicznego urządzeń. Wpływa to oczywiście na jakość pracy w kuchniach lokali gastronomicznych. Sprzęt który nie odmawia posłuszeństwa ułatwia pracownikom wywiązywanie się ze swoich zadań. Pracownicy mają też większe zaufanie do sprzętu, skutkiem czego zajmują się swoją pracą a nie muszą pilnować pieca, mając pewność, iż wszystkie ich ustawienia będą utrzymane. Prowadzi to lepszej kultury pracy i wydajności, co przecież powinno być kluczem do sukcesu w prowadzeniu własnej restauracji. Bez dobrego sprzętu gastronomicznego niestety nie da się zapewnić wysokiego poziomu jakości usług w lokalach gastronomicznych. Doświadczona kadra niestety nie będzie w stanie zapewnić nam wszystkiego sama, bez dobrej jakości sprzętu i urządzeń gastronomicznych.