studia podyplomowe
19/11/2020

Wzrokowiec, słuchowiec… a może żaden z tych?

By grawertop

Przyjęło się określać, że istnieje kilka wiodących sposobów korzystania ze zmysłów, określających preferowany styl uczenia się. Wyszczególnia się wzrokowców, słuchowców i kinestetyków. Czy to wszystkie istniejące grupy? Na ile taki podział rzeczywiście odzwierciedla faktyczny proces przyswajania wiedzy? Zapraszamy do lektury.

Krótki opis poszczególnych typów

Według deklaracji, największą część społeczeństwa stanowią wzrokowcy. Najskuteczniejszym sposobem uczenia się jest w ich przypadku zapisywanie informacji, tworzenie tabelek, diagramów i rozpisywanie schematów. Sporządzając notatki, często używają wielu kolorów, czcionek i podkreśleń. Posiadają dobrą pamięć do twarzy i podczas rozmów często używają sformułowań odwołujących się zmysłu wzroku. Drugim pod względem popularności typem jest słuchowiec – często obdarzony słuchem muzycznym, lubiący powtarzać głośno informacje, które stara się zapamiętać. To osoby, szczególnie dużo zapamiętujące z wykładów. Wyjątkowo dynamiczną grupą są kinestetycy. Lubią ruszać się i chodzić podczas nauki, efektywnie zapamiętują poprzez wykonywanie doświadczeń, aktywność intelektualna i fizyczna jest u nich silnie skorelowana.

Styl uczenia się, a wyniki w nauce

Naukowcy od dawna zastanawiają się, czy istnieje powiązanie pomiędzy poszczególnymi grupami uczących się, a osiąganymi przez nich wynikami lub preferencjami edukacyjnymi. Nie dowiedziono związku formy kształcenia, takiej jak studia podyplomowe lub licencjackie, z potencjalnym występowaniem nadreprezentacji przedstawicieli któregoś ze sposobów przyswajania wiedzy. Istnieją też wątpliwości co do samej metodologii w kwalifikowaniu do konkretnej grupy, ponieważ większość osób w znacznym stopniu łączy ze sobą różne sposoby korzystania ze zmysłów w celu poprawy zapamiętywania informacji. Za najbardziej obiektywny sposób uznaje się test Dunn, Dunn i Price, który wyszczególnia typ wzrokowy i słuchowy.

Podczas badań z 2008 (Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, Robert Bjork) i 2015 roku (Barbara Calhoun, Beth Rogowsky, Paula Tallal), ustalono, że możliwości edukacyjne są takie same, niezależnie od preferowanego stylu uczenia się, a sam sposób korzystania ze zmysłów – wzrokowy lub słuchowy – dobierany jest bardzo często zamiennie, w zależności od rozwiązywanego zadania.

Niezależnie od tego, czy jesteś wzrokowcem, słuchowcem lub kinestetykiem, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia oferty edukacyjnej WSZIP. Polecamy studia podyplomowe obejmujące wiele atrakcyjnych kierunków, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wszystkie informacje znajdziesz na https://wwszip.pl/oferta-studiow-podyplomowych/.