24/05/2018

Profesjonalna i bezpieczna akumulatorownia.

By grawertop

stojaki na baterie do akumulatorowniPomieszczenie akumulatorowni we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych i halach magazynowych, powinno być dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów i wymogów bezpieczeństwa. Nader często jednak zdarza się jeszcze spotkać akumulatorownie stanowiące wręcz tykającą bombę zegarową, gdzie zarówno prostowniki, jak i same baterie trakcyjne będą poustawiane na drewnianych paletach. Warto sobie zdać tutaj sprawę, iż takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, wobec czego warto od razu podjąć niezbędne kroki mające na celu wyeliminowanie ryzyka wybuchowego, czyli przygotowanie profesjonalnej i w pełni bezpieczniej akumulatorowni.

Odpowiednie pomieszczenie.

Przede wszystkim powinniśmy w tym celu wydzielić odpowiednie pomieszczenie, w którym zlokalizujemy sama akumulatorownię. Musi to być oddzielne pomieszczenie, które wyposażymy na sam start w niezbędne systemy detekcji wodoru, oraz wentylacji, aby w razie wycieku elektrolitu, widzialny siarkowodór, wodór, lub tez tlen mogły być natychmiast odprowadzone na zewnątrz, minimalizując tym samym ich stężenie wewnątrz pomieszczenia. W przypadku zbyt dużego stężenia, wystarczy tylko jedna mała iskra aby doprowadzić do zapłonu a tym samym niebezpiecznego w skutkach wybuchu. Najlepiej jeśli pomieszczenie będzie stosunkowo oddalone od stanowisk pracy, aby zminimalizować ryzyko przedostania się do jego wnętrza jakichkolwiek przypadkowych iskier. Będzie to jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo pracowników przed zatruciem szkodliwym siarkowodorem w przypadku jego ulatniania się.

Niezbędne wyposażenie akumulatorowni.

Oczywiście akumulatorownia powinna także zostać wyposażona w niezbędne wyposażenie. Mówimy tutaj głównie o elementach takich jak stojaki na prostowniki, które będą minimalizować ryzyko ich uszkodzenia mechanicznego. Mówimy też o platformach jezdnych na same baterie trakcyjne, które zapewnią nam ich lepszy poziom mobilności i możliwość łatwego wyprowadzenia z pomieszczenia akumulatorowni, celem załadunku do wózków widłowych. Platformy te będą wyposażone czasem w rolki, na których umieszczane są baterie co ułatwia ich załadunek i rozładunek w przypadku wózków widłowych ładowanych bocznie. Dodatkowe platformy będą wyposażone w wanny, które będą zapewniać przechwyt ewentualnych wycieków elektrolitu.

Podsumowanie

Jednym słowem pomieszczenie akumulatorowni, powinno być w pełni nowoczesne i wyposażone we wszystkie możliwe zabezpieczenia, dzięki którym zminimalizowane zostanie ryzyko wybuchu czy też przedostania się trujących oparów do otoczenia. Jest to podstawowe zagadnienie związane z BHP w tym przypadku, wobec czego każdy przedsiębiorca będzie obowiązany do wykonania takiego pomieszczenia aby nie ponosić odpowiedzialności za ewentualne wypadki związane z wybuchami i zatruciami szkodliwym siarkowodorem.