02/12/2018

Profesjonalna produkcja brykietu drzewnego.

By grawertop

brykieciarka_1Wytwarzanie brykietu drzewnego z trocin i innych odpadów drzewnych to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań w kwestii zagospodarowania odpadów z produkcji tartacznej. Wytworzony w ten sposób brykiet drzewny będzie bardzo dobrym materiałem opałowym. Przede wszystkim bardzo ekologicznym, gwarantującym całkiem dobre parametry spalania. Warto jednak pamiętać iż w produkcji brykietu istotne będzie zabezpieczenie się przed wilgocią, aby brykieciarki użyte do produkcji nie były narażone na korozję. Wilgoć będzie także znacznie ograniczać kaloryczność wytwarzanego brykietu, toteż należy mieć tę kwestię na uwadze.

Pomieszczenia magazynowe oraz produkcyjne.

Jak już wspomnieliśmy, kwestią zdecydowanie najważniejszą, będzie tutaj utrzymanie niskiego poziomu wilgotności w magazynach i pomieszczeniach produkcyjnych. W przypadku, kiedy materiał wsadowy będzie zbyt wilgotny, produkowany brykiet nie będzie się tak dobrze trzymać. W toku produkcji bowiem, brykieciarki prasują wióry i trociny wyciskając z nich żywicę. Żywica zaś stanowi tutaj lepiszcze do brykietu, a nadmierna ilość wody będzie osłabiała klejenie kostek. W przypadku zbyt wilgotnego materiału, koniecznym byłoby zastosowanie dodatkowych lepiszczy chemicznych, co zupełnie wypaczyłoby sens produkcji brykietu. Ma to bowiem być ekologiczny materiał opałowy. Zastosowanie lepiszczy chemicznych sprawiłoby iż nie byłby to już nigdy więcej materiał ekologiczny.

Musimy tutaj więc zadbać o to, aby pomieszczenia do magazynowania wiórów i trocin były zabezpieczone przed wilgocią. Warto aby były ogrzewane i wentylowane, aby dzięki temu możliwe było dosuszenie materiału na brykiet. Pomieszczenie produkcyjne, w którym będą ustawione brykieciarki, także powinno być ogrzewane i zabezpieczone przed wilgocią. Aby w toku wytwarzania brykietu nie dochodziło do jego zawilgocenia.

Spalanie brykietu i związane z tym wymagania.

Kwestia niskiego poziomu wilgotności gotowego brykietu będzie tak samo ważna w procesie jego spalania. Nie możemy tutaj dopuścić do sytuacji, w której wilgotność brykietu przekracza poziom 10%. Powyżej tego poziomu będziemy mieć do czynienia z wyraźnym obniżeniem poziomu kaloryczności brykietu drzewnego. Wynika to z faktu tego, iż zbyt duża część energii powstającej w procesie zgazowywania drewna będzie zużywana na odparowanie wody. Oczywiście odbije się to na mniejsze ilości energii oddanej do czynnika grzewczego. Co więcej, parująca w kotle woda będzie osiadać na jego elementach powodując jego korodowanie. Będzie to więc przekładać się także na zmniejszenie żywotności kotła. Można więc powiedzieć, iż wilgotny brykiet po prostu powoduje dodatkowe koszty w postaci większego zużycia i szybszego wyeksploatowania kotła. Dlatego też, tak istotnym będzie tutaj utrzymanie poziomu wilgotności brykietu poniżej 10%.