13/08/2021

Węzły betoniarskie

By grawertop

Węzły betoniarskie to zespoły rozmaitych urządzeń, które współpracują ze sobą w celu uzyskania ostatecznego produktu, jakim jest beton towarowy. Jak łatwo się domyślić, odpowiedni dobór maszyn zależy od wynikowej mieszanki betonowej oraz konkretnego producenta. Każdy jednak węzeł betoniarski składa się zawsze z magazynu składników mieszanki, urządzeń transportowych i mieszarek.

Komorowy zbiornik kruszyw – magazyn materiału do produkcji betonu

Węzeł betoniarski obligatoryjnie posiada magazyn kruszywa, które dalej transportowane jest do mieszarek za pomocą przenośnika. Znani na rynku producenci, tacy jak Metal-Chem oferują najczęściej poszukiwane przez klientów, komorowe zbiorniki kruszyw o różnych wymiarach, pojemnościach i wadze, w zależności od potrzeb betoniarni

Zbiorniki komorowe to niezbędne elementy wyposażenia zakładów produkujących beton towarowy, ale znajdują zastosowanie także w firmach zajmujących się wytwarzaniem kostki brukowej. Niezależnie od funkcji zakładu, ze zbiorników komorowych kruszywo transportowane jest za pomocą umieszczanych pod nimi przenośników do mieszarek, w których powstaje ostateczny produkt.

Przenośniki – niezbędne w każdym węźle betoniarskim

Jak już wspomnieliśmy, poza zbiornikami komorowymi, węzły betoniarskie wyposaża się w przenośniki, których zadaniem jest transport. Podajniki taśmowe montowane pod zbiornikami transportują do mieszarek kruszywo używane do produkcji mieszanki betonowej. Na życzenie klienta przenośniki można zaopatrzyć w wagę elektroniczną, która, odpowiednio zaprogramowana, po dostarczeniu odpowiedniej ilości kruszywa do mieszarki, samoczynnie zatrzymuje proces transportu.

Zarówno wymiary przenośników, jak ich pozostałe parametry techniczne określają inżynierowie na podstawie wymagań klienta. Podajniki muszą uwzględniać nie tylko wydajność węzła betoniarskiego, ale również specyficzne warunki środowiskowe w nim panujące.

Ważny element węzła – silosy na cement

Poza kruszywem, do produkcji betonu niezbędny jest oczywiście cement. Ten przechowuje się w węzłach betoniarskich w silosach o rozmaitych pojemnościach. Do najczęściej wykorzystywanych należą silosy na 40, 65, 80 i 120 ton cementu.

Cement, podobnie jak kruszywo, dostarczany jest do mieszarek przenośnikami. W tym przypadku używa się jednak nie podajników taśmowych, lecz ślimakowych, które są rozwiązaniem najlepszym z uwagi na właściwości cementu.

Każdy węzeł betoniarski musi zapewnić zarówno magazynowanie składników mieszanki, jak i ich transport do mieszalników. Ze wszystkimi najważniejszymi elementami węzła możesz zapoznać się na stronie http://www.metal-chem.com/asortyment/wezly-betoniarskie/, gdzie zaprezentowane zostały zarówno fotografie, jak i najważniejsze parametry przykładowych rozwiązań.